2011. november 29., kedd

A pécsi történészek és néprajzosok L'Harmattan estje

A L’Harmattan Könyvkiadó szerkesztősége 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
a PTE BTK Modernkori Történeti Tanszéke 
a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja és
tisztelettel meghívja Önt

A pécsi történészek és néprajzosok 
L'Harmattan estjére

Helyszín: Pécsi Kulturális Központ, Színház tér 2. 
Időpont: 2011. december 7. (szerda) 17 óra

PROGRAM 
Bevezető: Gyenes Ádám, a magyarországi L'Harmattan Könyvkiadó igazgatója

KÖNYVBEMUTATÓK 
Andrásfalvy Bertalan: Együtt élő népek — eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai.
Bemutatja: Máté Gábor

Vargyas Gábor (szerk.): Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig. 2009. Studia Ethnologica Hungarica XI.

Vargyas Gábor (ed.): Passageways. From Hungarian Ethnography to Europian Ethnology and Sociocultural Anthropology. 2009. Studia Ethnologica Hungarica XII.
Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzkutatás múltja és jelene.
Bemutatja a kötetek szerkesztője

* * *


Bánkuti Gábor: Jezsuiták a diktatúrában. A JTMR története, 1945–1965
Bemutatja: Gárdonyi Máté

Gyarmati György: Kísértő közelmúlt, avagy a rendszerátalakítás egyik deficitje

Bemutatja: Vonyó József 

A könyvbemutató után lehetőség nyílik a kötetek megvásárlására és dedikálására.

2011. november 5., szombat

Könnyűzene a Kádár-korszakban - társadalomtörténeti nézőpontok


Program

13:00-13:25 – Csatári Bence (történész-újságíró, MTI): A koncertszervezés lehetőségei a Kádár-rendszerben.
13:25-13:50 – Horváth Sándor (történész, MTA TTI): A Kacsa, a Törpe és az Indián: zene, "ellenkultúra" és Kádár-korszak az egyéni emlékezetben.
13:50-14:15 – Tóth Eszter Zsófia (történész-levéltáros, Magyar Országos Levéltár) - Bajzáth Sándor (szociális munkás) - Rácz József (pszichológus): Kábítószer és zene a 80-as évek Magyarországán.
14:15-14:30 – kérdések, beszélgetés

14:30-15:00 – kávészünet

15:00-15:25 – Havadi Gergő (szociológus, ELTE TÁTK): Magyarországi jazzklubok hálózata, avagy a szabadság útjai a Kádárizmusban.
15:25-15:50 – Berger Viktor (szociológus, PTE BTK Szociológia Tanszék): Kontroll és az írás művészete.
15:50-16:15 – Slachta Krisztina (szociológus-történész, PTE BTK TTI): Ifjúsági divat, antidivat, szubkultúrák, ellenkultúra az NDK-ban az 1960-as, '70-es években.
16:15-16:30 – kérdések, beszélgetés

Moderátor: Lengvári István (történész-levéltáros, PTE Egyetemi Levéltár)

Szervezők
Csibi Norbert, Történészcéh Egyesület
Slachta Krisztina, PTE BTK TTI Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék

Támogatók
PTE BTK HÖK 
Történészcéh Egyesület

Csatlakozz a facebook-on és olvass a témáról a Korall-ban.

IDŐGÉP - IDŐKÉP: Te rongyos élet (1983)

Könyvbemutató - Gyarmati György: A Rákosi-korszak 1945-56.

Gyarmati György:
A Rákosi-korszak 1945-56.

című könyvét bemutatja
Romsics Ignác, akadémikusHelyszín: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára I. emeleti aula (Budapest, Eötvös u. 7.)
Időpont: 2011. november 14. (hétfő), 14 óra

A bemutató szervezői az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Rubicon szerkesztősége.


2011. október 16., vasárnap

Időgép - Időkép: Nyugati övezet (1952)

Német-magyar kulturális kapcsolatok - díszdoktori előadás és avatás

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a PTE BTK Történettudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt 

Bernd Neumann 
a Németországi Szövetségi Köztársaság kulturális államminisztere 
Német-magyar kulturális kapcsolatok 
címmel tartandó díszdoktori előadására.


Időpont: 2011. október 21. 10 óra
Helyszín: PTE BTK-TTK Varga Damján Konferenciaterem (Pécs, Ifjúság útja 6.) 
Díszdoktori avatás: 14 órakor a PTE KTK dísztermében (Pécs, Rákószi út 80.).

Köszöntőt mond:
Dr. Hargitai János, Baranya Megye kormánymegbízottja
Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke
Prof. Dr. Fischer Ferenc a PTE BTK dékánja.

A német nyelvű előadáshoz tolmácsolást biztosítanak.

Állambiztonság, nemzetbiztonság egykor és ma - országos tudományos konferencia


Nagyobb méretben olvasható itt.

2011. szeptember 28., szerda

Ókori Történeti Földrajz Konferencia

ÓKORI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ KONFERENCIA
2011. szeptember 29.
PTE BTK Ókortörténeti Tanszék


Program
10:00-10:15 Megnyitó (Fischer Ferenc, a PTE BTK dékánja)

MEZOPOTÁMIA (délelőtti levezető elnök: Csabai Zoltán)
10:15-10:35 Csabai Zoltán (PTE): Utcanevek Babilónia városaiban
10:35-10:55 Pálfi Zoltán (ELTE): „Hol volt, hol nem volt..." - Purušhattum a mezopotámiai valós és mitikus térben
10:55-11:15 Vér Ádám (ELTE): Módszertani kihívások az újasszír kori Zagrosz-hegység történeti földrajzában

Vita, hozzászólások, 11:15-11:30
Kávészünet, 11:30-11:45

EGYIPTOM
11:45-12:05 Kóthay Katalin (Szépművészeti Múzeum / ME): Tér, társadalom és hatalom az egyiptomi Középbirodalom idején
12:05-12:25 Liptay Éva (Szépművészeti Múzeum): Az ókori egyiptomi koporsó mint szent tér
12:25-12:45 Németh Borbála: Tér és idő a thébai nekropoliszban

Vita, hozzászólások, 12:45-13:00
Ebédszünet, 13:00-14:00

ANATÓLIA
14:00-14:20 Simon Zsolt (MTA Nyelvtudományi Intézet): Kária és Karkiša? Egy hettita-kori régió lokalizálásáról
14:20-14:40 Stipich Béla (ELTE): Zulabi - egy ismeretlen nagyhatalom Szíriában a késői bronzkorban?
14:40-15:00 Buhály Attila (NyF): Megjegyzések az urartui vallási topográfiához


BELSŐ-ÁZSIA (délutáni levezető elnök: Grüll Tibor)
15:00-15:20 Fekete Mária (PTE) - Szabó Géza: Regöly: útban Belső-Ázsia és Etruria között

15:20-15:40 Szabó Pál (SZTE): Hol is van Szkítia? Egy földrajzi fogalom történeti topográfiai változásai

Vita, hozzászólások, 15:40-16:00 (Közben is lehet sütizni-kávézni!)

KLASSZIKUS ANTIKVITÁS
16:00-16:20 Gaganetz Peter (PPKE): Egy kevéssé ismert forrás pannoniai adatai
16:20-16:40 Takács Levente (DE): A táj és a tájelemek szerepe a római földmérők írásaiban
16:40-17:00 Juhász Lajos (ELTE): A római „provinciaperszonifikációk" és a földrajz kapcsolata

Vita, hozzászólások, 17:00-17:20 (Közben is lehet sütizni-kávézni!)

IMAGINÁRIUS TEREK
17:20-17:40 Schiller Vera: Mitikus helyek valóságossá válása
17:40-18:00 Grüll Tibor (PTE): Hellenisztikus zsidó világtérkép a Jubileumok könyvében
18:00-18:20 Jakab Attila (ELTE): „Ego Zenovius votum posuit". Elképzelt ókeresztény történelem és imaginárius térfoglalás a román történetírásban

Vita, hozzászólások, 18:20-18:35
Zárszó, 18:35-18:45 (levezető elnök)

2011. szeptember 24., szombat

Trianon és Magyarország

A Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék minden érdeklődőt szeretettel vár


Zeidler Miklós 
Trianon és Magyarország 
című előadására 


Időpont: 2011. szeptember 28. (szerda), 12 óra 
Helyszín: Ró 207-es terem.


2011. március 29., kedd

Németek migrációja Kelet-Európában a 17-18. században

Németek migrációja Kelet-Európában 
a 17-18. században
nemzetközi (német nyelvű) konferencia
2011. március 31. - április 2. A részletes program itt olvasható.Rendszerváltás Magyarországon 1989-1990

Rendszerváltás Magyarországon
1989-1990
előadás a Balassi Intézet szervezésében
előadó: Hornyák Árpádhelyszín: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság (Rácvárosi út 70.)
időpont: 2011. március 30. (szerda), 18 óra

2011. március 3., csütörtök

2011. február 14., hétfő

Hadtörténeti Esték

A félév tervezett programja:

Február 23. Prof. dr. Font Márta: A grünwaldi csata: az események és a hagyomány

Március 2. Szalánczi József Krisztián: Gyarmati háború az atomkorban? Az 1982-es Falkland-válság előzményei, hadműveletei és geopolitikai vonatkozásai

Március 9. Péderi Tamás: Az „átmeneti lovasság” problémája az Árpád-korban

Március. 16. Mátyás Botond: A szerzetesi fogadalom hatása a templomos lovagok harci értékére

Március 23. D. Fekete Balázs: Egy ispotálytól a lovagrendi államig. Hermann von Salza nagymester munkássága. A Német Lovagrend keresztes hadjáratai

Március 30. Varga Zoltán: Az oszmánellenes felszabadító háború a magyar hadtörténetírásban

Április 6. Bécsi László Rajmund: Az osztrák polgárháború 1934-ben. A demokrácia végórái

Április 13. Szabó András: A római hadsereg kardviselete a Kr. u. III. században - régészeti és ikonográfiai források

Április 27. Lenthár Balázs: A feldunai hadsereg nyári hadjárata Komáromtól Aradig

Helyszín: PTE BTK. Történettudományi Intézet. M. épület. Rókus utca. Tóth István terem (106.).

2011. február 13., vasárnap

Ügyelet az irodában

A tanulmányi kirándulásokra az alábbi időpontokban lehet jelentkezni az irodában:


Hétfő - Szerda: 9:30-12, 13-15
Csütörtök - Péntek: 10-12

2011. február 10., csütörtök

Filmvetítés - Gyarmat a föld alatt

Zágrábi tanulmányi kirándulás 2011.

Zágráb 
2011. április 1-3. 2011. április 1. (péntek):
7:00 – indulás az uránvárosi Tesco parkolójából
11:00–12:00 – szállás elfoglalása (Ravnice Youth Hostel)
12:30 – Horvát Iskolamúzeum (belépő: 1 EUR -valószínűleg angol nyelvű idegenvezetéssel)
15:00 – Zágrábi Városi Múzeum (belépő: 15 KN)
17:00-től szabad program


2011. április 2. (szombat):
8:00 – Indulás: Maksimir park megtekintése 

10:00 – Zágrábi Régészeti Múzeum (belépő: 10 KN)
12:00 – szabad program
13:00 – városnézés (Szeberényi Gábor vezetésével)
15:00 – Medvedgrad
17:00 – szabad program 2011. április 3. (vasárnap):
10:00 – Horvát Történeti Múzeum (belépő: 5 KN)
14:00 – Samobor – Samobori Múzeum és túra a várhoz (megfelelő cipő szükséges)Általános tudnivalók a tanulmányi kiránduláshoz 2011.

1. A Történészcéh a 2010/11. tanév tavaszi szemeszterében előreláthatólag egy kirándulást szervez Zágrábba, április 1-3-án. A program megtalálható itt.

2. A kirándulásokon csak azon hallgatók vehetnek részt, akik befizették a kirándulás költségeit. Aki felvette az ETR-ben a kurzust, illetve előleggel regisztráltatta magát Történészcéhnél, az vállalja, hogy befizeti a teljes részvételi díjat (a megadott időpontig) és részt vesz a kiránduláson. A kurzust csak ebben az esetben tekintik teljesítettnek. Ezenkívül a szorgalmi időszak végéig le kell adnotok egy rövid, 5 oldalas összefoglalót a kirándulásról. (Itt olvashattok egyet a tavalyiakból.)

3. Előnyben részesítjük azokat a hallgatókat, akik
A. a 2010/2011-es tanév tavaszi félévében végeznek és még nincs tanulmányi kirándulásuk (egy kirándulás szükséges a diploma megszerzéséhez)
B. 2010. szeptemberi kirándulásunkra jelentkeztek, mely megfelelő létszám hiányában végül elmaradt

4. Ha bármilyen kérdésetek van, tanulmányi ügyekben (kurzus felvétele az ETR-ben, teljesítés, index-aláírás stb.) forduljatok Slachta Krisztához. Amennyiben a kirándulás lebonyolításával kapcsolatban van kérdésetek (időpontok, kaja stb.) írjatok a torteneszceh@gmail.com vagy a kirandulas.jelentkezes@gmail.com címre.

5. A Történészcéh (sajnos) nem utazási iroda. A kirándulások nem mindig zökkenőmentesek, de eddig mindig jó hangulatúak voltak, reméljük ez később sem másként. Mindig szívesen fogadjuk az építő kritikát.

6. Az elmúlt években többször előfordult, hogy jó néhányan indulás előtt mondták le a részvételt. Mivel ez anyagi kockázattal jár, ezért a befizetett előleget nem adjuk vissza, csak abban az esetben, ha van jelentkező a várólistáról vagy az illető talál maga helyett valakit.

7. A Történészcéh hallgatói egyesület. Ez azt jelenti, hogy tagjai egyetemisták. Ugyanúgy van vizsgaidőszakunk, leadandóink miegymás. Ezért előfordul, hogy nem azonnal válaszolunk az e-mailben feltett kérdésekre, de gyakran ellenőrizzük a postaládánkat és minden levélre válaszolunk.

8. Az előbbi pontból adódóan portások sem vagyunk. A Történészcéh irodájának nincs ügyelete. Biztosan abban az időpontokban találtok ott minket, amelyek ki vannak írva az ajtóra. Ha kérdésetek van, írjatok e-mailt.

9. Nincs 9. pont, azt hiszem ennyi is elég volt.

Jó kirándulásokat Nekünk!
Petra

2011. január 21., péntek

III. Nemzetközi IX. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia

Helye: Pécsi Tudományegyetem (Ifjúság útja 6.)
Ideje: 2011. március 30-április1.

Valamennyi tudományterületről várunk előadásokat
Graduális és doktori képzésben résztvevő hallgatók jelentkezését várjuk.
Az előadások időtartama magyarul vagy idegen nyelven (angolul, németül) 15 perc.
Jelentkezési határidő: 2011. március 1.
A konferencia szervezője: PTE Grastyán Endre Szakkollégium
A jelentkezéseket a virag.rab@gmail.com és a kiboko@freemail.hu címekre várjuk!
Jelentkezési lap


2011. január 8., szombat

IH Utazók Klubja

Az IH Utazó Klub 2009. márciusában alakult. Fő feladata az ismeretterjesztés, olyan kultúrtörténeti és történelmi témákat érintve, amelyek nem lelhetők fel tankönyvekben. A kétheti rendszerességű klubfoglalkozások, ismeretterjesztő előadások mellett olyan utazásokat szervezünk, amelyek az utazási irodák kínálatában nem szerepelnek.

Koszovó I. 
Diaporámás filmvetítés
Előadó: Rozvány György író, újságíróHelyszín: Ifjúsági Ház
Időpont: 2011. január 10., 17 óra
Szervező: Pécsikult

2011. január 6., csütörtök

"Mi, korrekt parasztok..."

Nemrég megjelent Fél Edit és Hofer Tamás több mint negyven évvel ezelőtt az Egyesült Államokban publikált (Proper Peasants. Traditional Life in a Hungarian Village. Aldine Publishing Company, Chicago, 1969.), az átányi hagyományos paraszti társadalomról szóló monográfiájának magyar változata. 


A Korall honlapjáról rendelve, postai szállítással 4950 Ft, személyes átvétellel 4400 Ft.
További információ a kötetről és a megrendelésről itt.