2013. november 1., péntek

Die Zips, Schatzkammer der Ostslowakei - Bildervortrag von Arne Franke

Die Zips, Schatzkammer der Ostslowakei

Bildervortrag von Arne Franke

Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Zusammenarbeit mit folgenden deutschsprachigen Universitäten, Lehrstühlen, Instituten und Kulturzentren:

Pécs/Fünfkirchen Universität Pécs, Historisches Institut/Történettudományi Intézet
Donnerstag, 14. November 2013, 18:00 Uhr, Rókus u. 2, Gebäude M, Raum 207

Die malerisch in die Vorgebirgslandschaft südöstlich der Hohen Tatra eingebettete Zips (slowak. Spiš) zählt zu den noch immer wenig bekannten Kulturlandschaften Ostmitteleuropas, nachdem sich die bis 1918 zu Ungarn gehörende Region seit dem Zweiten Weltkrieg hinter dem Eisernen Vorhang verbarg. Damit schwand auch die Kenntnis um die reichen Kunst- und Kulturschätze, die von einer multiethnisch geprägten Bevölkerung - vorwiegend Slowaken, Ungarn und Karpatendeutschen, den "Zipser Sachsen" - geschaffen worden waren. Letztere kamen, gerufen durch die ungarischen Könige, seit dem 12. Jahrhundert als Siedler in das Land und gründeten zahlreiche Dörfer und Städte, die noch heute von den künstlerischen Einflüssen aus Deutschland, Österreich, Böhmen und Siebenbürgen künden.
Der Vortrag illustriert die Entwicklung dieser Kulturlandschaft anhand prominenter Baudenkmäler wie dem in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommenen "Zipser Kapitel".

Arne Franke studierte Kunstgeschichte in Frankfurt a. M. und arbeitete als Denkmalpfleger in Görlitz. Er ist als Bauforscher, Ausstellungsmacher, Autor und Dozent für Architekturgeschichte und Denkmalpflege tätig. Beim Deutschen Kulturforums östliches Europa erschienen seine Kulturreiseführer über das Hirschberger Tal in Schlesien und Kirchenburgen im südlichen Siebenbürgen. Ein Buch über die Zips und die Ostslowakei ist in Vorbereitung.

Tudományos emlékkonferencia Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából

A konferencia helyszíne: Pécs, Ifjúság u. 6., Pécsi Tudományegyetem, Kari Tanácsterem
Időpontja: 2013. november 8-9.


Program


November 8. (péntek)

14:00-14:20 A konferenciát megnyitja Fischer Ferenc, az MTA doktora, egyetemi tanár, a PTE BTK dékánja
Elnököl: Vonyó József PhD, c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti tanszék

14:20-14:50 Nagy vitapontok a XX. század elején Magyarországon – Magyar FigyelőTőkéczki László,  PhD, egyetemi docens, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék tanszékvezetője

14:50-15:20 Apológia és rendszerkritika – Szász Zoltán, kandidátus, c. egyetemi tanár, MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója

15:20-15:50 Herczeg Ferenc és a revíziós gondolat – Zeidler Miklós, PhD, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék adjunktusa

15:50-16:10 Szünet

16:10-16:40 A magyarországi németek asszimilációjának és disszimilációjának kérdése a két világháború között – Marchut Réka, PhD, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet tudományos segédmunkatársa

16:40-17:10 Nemzeti és globális: a korabeli média működése – Sipos Balázs, PhD, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék adjunktusa

17:10-17:40 Herczeg Ferenc, a politikai publicista – Gazdag László, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola

17:40-18:00 Március 15. az Új Időkben – Gyarmati György, az MTA doktora, a PTE BTK egyetemi tanára, az ÁBTL főigazgatója

18:00-18:45 Vita


November 9. (szombat)

Elnököl: Nagy Imre, az MTA doktora, a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti Tanszékének professor emeritusa

9:30-10:00 Irodalmi szerepvállalás és poétikai alakítottság Herczeg Ferenc prózaművészetében – Mekis D. János, PhD, a PTE BTK egyetemi docense, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék tanszékvezetője

10:00-10:30 Herczeg Ferenc színházáról – P. Müller Péter, az MTA doktora, a PTE BTK egyetemi tanára, a BTK dékánhelyettese

10:30-11:00 Herczeg Ferenc "tündöklése és bukása". Az író megítélésének változása kortársai szemszögéből – Szávold Brigitta, a PTE BTK egyetemi hallgatója

11:00-11:30 Mi, a cserebőrűek. A fantasztikum szerepe Herczeg Ferenc irodalmi alkotásaiban. – Veres Miklós, muzeológus, ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, Petőfi Irodalmi Múzeum

11:30-12:10 Vita

12:10 Zárszó

Szervezők: Magyar Történelmi Társulat és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara

2013. szeptember 12., csütörtök

A Magyar Történelmi Társulat 2013. évi vándorgyűlése – Háborús mindennapok a hátországban és a hadszíntéren 1939–1945

Időpont: 2013. október 3-4.
Helyszín: MTA SZAB székháza, díszterem
Szeged, Somogyi u. 7.

Program

2013. október 3. (csütörtök)
11.00 – 11.30 Megnyitó
A konferenciát megnyitja: Orosz István, a Magyar Történelmi Társulat elnöke
A résztvevőket köszönti: Csernus Sándor, az SZTE BTK dékánja
Bevezetőt tart: Gyarmati György, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke

I. szekció
Elnök: Gyarmati György
11.30–12.00 Gyáni Gábor: (MTA BTK TTI): Háborús hétköznapok: problémák és források
12.00–12.20 Ormos Mária (PTE): Egy budai ház 1944-45-ben
12.20–12.40 Szakály Sándor (NKE): Levelek a frontról
12.40–13.00 Kérdések, vita

13.00 – 14.00 Ebédszünet

II. szekció
Elnök: A. Sajti Enikő (SZTE BTK)
14.00–14.20 Széchenyi Ágnes (MTA BTK ITI): Írói élethelyzetek tükröződése az irodalmi művekben 1938 – 1945 (Illyés Gyula, Németh László, Déry Tibor, Márai Sándor)
14.20–14.40 Cora Zoltán (SZTE BTK): Közegészségügy és szociálpolitika Magyarországon 1941 – 1944
14.40–15.00 Giczi Zsolt (SZTE BTK): Az evangélikus egyház szerepvállalása a magyarországi háborús propagandában
15.00–15.20 Olasz Lajos (SZTE JGYPK): Frontvonal a hátországban – polgári légoltalmi szolgálat a 2. világháború éveiben
15.20–15.30 Kérdések, vita

15.30–15.40 Szünet

III. szekció
Elnök: Vonyó József (PTE)
15.40– 16.00 Csernus Sándor (SZTE BTK): Francia hadifoglyok Magyarországon
16.00–16.20 Pihurik Judit (SZTE BTK): „Utasítás hátországba távozók számára” – feljegyzések a hadszíntérről
16.20–16.40 Kiss Gábor Ferenc (SZTE JGYPK): A katonai bűnügyek néhány jellegzetessége
16.40 – 17.00 Kérdések, vita


2013. okóber 4. (péntek)
IV. szekció
Elnök: Szász Zoltán (MTA BTK TTI)
09.00–09.20 A. Sajti Enikő (SZTE BTK): „…megszűnt a szabadság szeplőtelen fogantatása.” Várady Imre hétköznapjai a Bánátban 1941 – 1945
09.20–09.40 Bárdi Nándor (MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutatói Intézet): Észak-Erdély 1940–1944 – magyarok és nemzetiségiek
09.40–10.00 Simon Attila (Selye János Egyetem, Komárom): A felvidéki szellem és az úri Magyarország találkozása 
10.00 – 10.20 Kérdések, vita

10.20–10.30 Szünet

V. szekció
Elnök: Pihurik Judit (SZTE BTK)
10.30–10.50 Karsai László (SZTE BTK): Zsidó hétköznapok Endre László alispán vármegyéjében 1938–1943
10.50–11.10 Molnár Judit (SZTE ÁJTK): Zsidók és csendőrök a gettókban, gyűjtőtáborokban 1944-ben
11.10 – 11.30 Kérdések, vita

11.30 – 11.40 szünet

VI. szekció
Elnök: Ferwagner Ákos (MTA SZAB)
11.40–12.00 Palasik Mária (ÁBTL): A „világtörténelem szemtanúi” – magyar egyetemisták az összeomló Németországban
12.00–12.20 Rigó Róbert (Kecskeméti Főiskola): Mindennapi élet Kecskeméten 1944–45-ben
12.20–12.40 Zombori István: A katolikus egyház és a szovjet hadsereg, 1944–1945
12.40–13.00 Kérdések, vita

13.00 Zárszó: Orosz István, a Magyar Történelmi Társulat elnöke

Szervező az MTT, az MTA Szegedi Területi Bizottsága Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságának, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának, valamint az SZTE BTK Történeti Intézetének támogatásával.

2012. november 27., kedd

A Pécs Története Alapítvány konferenciája

20 ÉVES A PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY
A PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY
konferenciája
2012. december 7. 10 óra
Helyszín: Városháza közgyűlési terme, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

PROGRAM

A konferencia résztvevőit köszönti Dr. Ujvári Jenő, a Pécs Története Alapítvány elnöke
Megnyitja: Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

Előadások:
10.20-11.00 Vonyó József, c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
A pécsi monográfia előkészítésének 20 éve

11.00-13.00 óráig elnököl Font Márta, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék 
Előadások:
11.00-11.40 Visy Zsolt, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Régészet Tanszék
Sopianae topográfiája az újabb kutatások fényében

11.40-12.10 Koszta László, tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Püspökváros és vonzáskörzete a 11-14. században

12.10-12.40 Petrovics István, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Pécs, egy püspökváros a késő középkorban

14.00-15.30 óráig elnököl Pilkhoffer Mónika, adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
Előadások:
14.00-14.30 Sudár Balázs, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
Ismeretlen ismerősök – arcok a török Pécsről

14.30-15.00 Varga Szabolcs, főiskolai docens, Pécsi Hittudományi Főiskola
Válaszúton: Pécs 16. századi történetének periodizációja

15.00-15-30 Nagy Imre Gábor, főlevéltáros, osztályvezető Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
Pécs igazgatási centrummá válása a 19. században

15.30-15.45 Kávészünet

15.45-17.45 óráig elnököl Vonyó József, c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
Előadások:
15.45-16.15 Rozs András, ny. levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
Rendszerváltási folyamatok Pécsett: 1945-1948, 1956, 1989-1990
 
16.15-16.45 Ravasz Gyöngyvér, történelemtanár, Janus Pannonius Gimnázium
A helytörténet szerepe a történelemoktatásban

16.45-17.15 Kaposi Zoltán, egyetemi tanár, PTE KTK Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete
Gazdasági modernizáció Pécsett a 19. században

17.15-17.45 Vita, Zárszó

2012. november 10., szombat

A németek mint megfigyeltek a hidegháborúban - nemzetközi konferencia

A németek mint megfigyeltek a hidegháborúban
A német kisebbség és a kitelepítettek szervezeteinek 
megfigyelése és állambiztonsági ellenőrzése 
Kelet-Európában és a két Németországban 
a szocialista országok állambiztonsági szervei által 
1945-1990


Internationale Konferenz – International Conference
Deutsche unter Beobachtung im Kalten Krieg 
Beobachtung und staatssicherheitliche Kontrolle
der deutschen Minderheiten und der Vertriebenenorganisationen
im östlichen Europa und in den beiden deutschen Staaten
durch die Staatssicherheitsdienste der sozialistischen Länder
1945 – 1990

Germans under Observation in the Cold War
State Control and the Observation of
German Minorities and Displaced Ethnic Germans
in Eastern and Southeast Central Europe and in the Two Germanies
by the State Security Services of the Socialist States
1945-1990

Pécs, 15.-17. November 2012
15.11.2012: Konferenzsaal der Philosophischen Fakultät
Conference Hall of the Faculty of Humanities 
Pécs, Ifjúság útja 6.
16.-17.11. 2012: Konferenzsaal der Philosophischen Fakultät
Conference Hall of the Faculty of Humanities 
Zsolnay Kulturális Negyed, Major utca 21, Gebäude H – Building HVeranstalter - Arrangement: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde - Institute of the History and Regional Study of the Danube Swabians, Tübingen (IdGL), Stiftungslehrstuhl für deutsche Geschichte und Kultur
im südöstlichen Mitteleuropa an der Philosophischen Fakultät der Universität Pécs (PTE BTK TTI)


Programm – Programme 

15. November 2012 (Donnerstag – Thursday)
18.00 Begrüßung – Opening 
Dr. Mathias Beer, IdGL 
Prof. Ferenc Fischer, Dekan – Dean, PTE BTK 
Prof. György Gyarmati, ÁBTL 
Prof. Gerhard Seewann, PTE BTK TTI 

18.30 Festvortrag - Opening presentation
Dr. Heike Amos: Heimatvertriebene in BRD und DDR im Fadenkreuz von SED und MfS 


16. November 2012 (Freitag – Friday)
Moderation: Dr. Mathias Beer 

9.30 Prof. György Gyarmati: Zur innenpolitischen Lage der Ungarndeutschen in der Rákosi-Ära 
10.15 Dr. Ágnes Tóth: Staatliche Maßnahmen betreffend die heimatvertriebenen Rückkehrer nach Ungarn (1946-1950)
11.00-11.30

Kaffeepause – Coffee Break 

11.30 Katalin Gajdos-Frank: Die Staatssicherheitsdienste und die Ungarndeutschen zwischen 1945 und 1956  
12.15 Dr. Andreas Schmidt-Schweizer: Die Beziehungen der „Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn” zum kommunistischen Regime (1951-1989)

13.00-14.30  
Mittagspause – Lunch Break 

Moderation: Dr. Georg Herbstritt 
14.30 Krisztina Slachta:  Überwachung ungarndeutscher „Verwandtenbesucher” in den 1960er Jahren  
15.15 Dr. Jerguš Sivoš: German Minority in Slovakia under the Surveillance of State Security

16.00-16.30 
Kaffeepause - Coffee Break

16.30 Dr. Mathias Beer: Asymmetrische Geschichtsschreibung. Methodische Anmerkungen zur Auswertung von Akten aus dem Bereich der Sicherheitsdienste

17.15 Dr. Corneliu Pintilescu: The use and abuse of a concept:  the concept of «German Nationalists» in the activity of the Romanian Secret Service (1948-1989) 


17. November 2012 (Samstag – Saturday)
Moderation: Prof. Dr. Gerhard Seewann
9.30 Dr. Mihály Zoltán Nagy: The secret file of bishop Márton Áron and the Romanian Catholic Church 
10.15 Dr. Cosmin Budeanca: Bishop Albert Klein and the emigration of Germans from Romania (1969-1989). Some aspects

11.00-11.30 
Kaffeepause - Coffee Break 

11.30 Dr. Stefan Sienerth: Rumäniendeutsche Schriftsteller im Visier der Securitate. Forschungsergebnisse und -desiderata
12.15 Dr. Georg Herbstritt: Die Rumäniendeutschen im Spiegel der Stasi-Akten
13.00-13.30 Schlußdiskussion – Closing remarks 


Organisation – Organizers
Krisztina Slachta
Prof. Dr. Gerhard Seewann


2012. október 12., péntek

Teleki Előadássorozat Nyitórendezvénye és Teleki Szimpózium

Teleki Előadássorozat Nyitórendezvénye és Teleki Szimpózium
Pécsi Tudományegyetem
2012. október 29-30.

Program
2012. október 29. (hétfő)
Helyszín: Közgazdaságtudományi Kar, Halasy-Nagy József Aula, Rákóczi út 80.
A program nyelve angol magyar szinkrontolmácsolással.

15.00 - 15.30
Teleki Előadássorozat Megnyitó
Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Maximilian N. Teleki, a Magyar-Amerikai Koalíció elnöke

15.30 – 16.30
Dr. John Lipsky, amerikai közgazdász, az IMF volt helyettes vezérigazgatójának előadása: Az európai gazdasági válság hatása Magyarországra, Közép-Európára és azon
túlmenően
Moderátor: Dr. Komlósi László Imre, rektorhelyettes, Pécsi Tudományegyetem

16.30 – 17.00 Kávészünet

17.00 – 18.30 Kerekasztal beszélgetés:
Dr. John Lipsky, az IMF volt helyettes vezérigazgatója
Dr. Fellegi Tamás, korábbi nemzeti fejlesztési, majd az IMF tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter; jelenleg az Euroatlantic Solutions Holding ügyvezető partnere
George E. Pataki, New York állam korábbi kormányzója
Dr. Bod Péter Ákos, Magyar Nemzeti Bank volt elnöke
Kovács Zoltán, Széll Kálmán Alapítvány kurátora
Moderátorok: Dr. Zeller Gyula, rektorhelyettes, Pécsi Tudományegyetem
Maximilian N. Teleki, a Magyar-Amerikai Koalíció elnöke


2012. október 30. (kedd)
Helyszín: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Universitas u. 2.
A program nyelve angol és magyar.

9.00 – 9.30 A Teleki családról szóló kiállítás megnyitója
Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, főigazgató, Pécsi Egyetemi Könyvtár

9.30 -11.00 Szimpózium a Teleki család történelmi szerepéről I.
Dr. Dövényi Zoltán: Teleki Pál, a geográfus
Dr. Fónagy Zoltán: A nemzeti művelődés és a haladás szolgálatában. Teleki József és Teleki László a reformkorban
Ambrusné dr. Kéri Katalin: Teleki Blanka és a magyar leánynevelés
Moderátor: Dr. Fischer Ferenc, dékán, Bölcsészettudományi Kar

11.00 – 11.30 Kávészünet

11.30 -13.00 Szimpózium a Teleki család történelmi szerepéről II.
Lázok Klára: Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században
Szavári Attila: Teleki Pál, az erdélyi politikus
Kerekasztal beszélgetés

Moderátor: Dr. Fischer Ferenc, dékán, Bölcsészettudományi Kar

13.00 – 13.30 Teleki diák projektek bemutatása, közreműködnek:
a PTE 1. Számú Gyakorló Általános Iskola,
a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola,
és a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola diákjai

IDŐGÉP-IDŐKÉP Filmklub - Woody Allen: Zelig (1983)


2012. október 16. 18.30
Zsolnay Negyed E78-oktatóterem
Belépő: 400 Ft
Információ a filmről itt és itt.

2012. szeptember 19., szerda

Kutatók Éjszakája - Hétköznapok a történelemben

A PTE BTK Történettudományi Intézete, a Történészcéh Egyesület és a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesületek által szervezett a Hétköznapok a történelemben témakörhöz kapcsolódó előadások és programok első ízben kapcsolódnak a Kutatók Éjszakája országos eseménysorozathoz, amely 2012. szeptember 28-án kerül megrendezésre. Az érdeklődőket 17:00 órától íjász-bemutató és középkori párviadal köszönti, ezzel párhuzamosan betekintést nyerhetnek a középkori ételek elkészítésének fortélyaiba.

Ha időben regisztrálnak (2012. szeptember 18-tól a http://www.kutatokejszakaja.hu/2012/programok/ menüpont alatt) 19:45–20:30 óra között meg is kóstolhatják a különleges, korhű fogásokat. 18:30-kor kezdődnek az életmód- és mentalitástörténeti előadások, melyek először a magyar reneszánsz királyi udvarba kalauzolnak el, ezt követően a hódoltságkori háziasszony konyhája és étkezőasztala, majd a 19–20. századi polgári lakáskultúra tárul elénk, végül pedig a ma divatos retró világával ismerkedhetünk meg. És hogy ne maradjunk audiovizuális élmények nélkül 21:45-től interaktív filmvetítés kezdődik olyan filmrészletek vetítésével, melyek nagy hatást gyakoroltak a nézőkre, ugyanakkor valóságtartalmuk megkérdőjelezhető.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Helyszín: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2.
 
Időpont: 2012. szeptember 28. 17:00–23:30 
Kapcsolattartó: Dr. Bótor Tímea, timea.botor@gmail.com

A programra a Történészcéh Egyesület, a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, valamint a Történettudományi Intézet szervezésében kerül sor. 


2012. szeptember 10., hétfő

A Magyar Történelmi Társulat 2012. évi vándorgyűlése

A Magyar Történelmi Társulat 2012. évi vándorgyűlése
(Nyilvános tudományos konferencia)
2012. szeptember 21–22.
Helye: PTE BTK Szociológia Tanszék
konferenciatermei
Zsolnay Kulturális Negyed
Pécs, Major u. 21. H épület


2012. szeptember 21. (péntek)
A magyarországi történetírás nemzetközi összehasonlításban
(001 sz. földszinti konferenciaterem)
 
11.00 – 11.20  
Fischer Ferenc, az MTA doktora, dékán, PTE Bölcsészettudományi Kar: Köszöntő
Orosz István, az MTA rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke: Megnyitó Elnököl: Vonyó József, PhD, c. egyetemi tanár, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának elnöke (Pécs)
 
11.20 – 12.05 
Ormos Mária, az MTA rendes tagja, professor emerita, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék (Pécs): Lehet-e magyar történelmet írni egyetemes történet nélkül?
 
12.05 – 12.50
Gyáni Gábor, az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (Budapest): A posztmodern és a magyarországi történetírás
 
12.50 – 14.20 Ebédszünet
 
14.20 – 15.05
Kövér György, az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék (Budapest): A magyarországi gazdaságtörténet-írás a nemzetközi trendek tükrében
 
15.05 – 15.50
Pók Attila, kandidátus, tud. főmunkatárs, igazgatói megbízott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (Budapest): Eszmetörténeti kutatások a nemzetközi és hazai történettudományban
 
15.50 – 16.05  Szünet
 
16.05 – 16.50
Frank Tibor, az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK Amerikanisztikai Tanszék (Budapest): Az angol és amerikai szakirodalom a magyarországi történetírásról
 
16.50 – 18.00 Pódiumvita az előadók részvételével
Moderátor: Gyarmati György, kandidátus, egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori
Történeti Tanszék (Pécs)2012. szeptember 22. (szombat)
Fiatal dél-dunántúli történészek előadásai
1. szekció
(001 sz. földszinti konferenciaterem)
Elnököl: Várady Zoltán, kandidátus, igazgató, Tolna Megyei Levéltár, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának vezetőségi tagja (Szekszárd)
 
9.00 – 9.25
Szeberényi Gábor, könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár, Történeti Gyűjtemények Osztálya (Pécs): Szlavónia megszervezése és a „szabad magyar prediálisok”
 
9.25 – 9.50
Fedeles Tamás, PhD, egyetemi docens, PTE BTK Középkori és Koraújkori  Történeti Tanszék (Pécs): Ördögi sugallattól vezérelve. (Egy 15. századi gyilkosság nyomában)
 
9.50 – 10.15
Végh Ferenc, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Középkori és Koraújkori  Történeti Tanszék (Pécs): Négy ország határvidékén. A Muraköz a 17. században
 
10.15 – 10.30  Szünet
 
10.30 – 10.55
Varga Szabolcs, PhD, főiskolai docens, Pécsi Hittudományi Főiskola Egyháztörténelem Tanszék (Pécs): Horvát báni beiktatások és jelvények a kora újkorban
 
10.55 – 11.20
Kovács Adrienn, levéltáros, PTE Egyetemi Levéltár (Pécs): Vallásfelekezetek a 18. századi Fejér megyében
 
11.20 – 11.45
Gőzsy Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Újkortörténeti Tanszék (Pécs): A lokális egyházi szervezet mint stabilizációs eszköz az 1730-as években. III. Károly egyház-finanszírozási programjának megvalósítása
 
11.45 – 12.15 Vita
 

2. szekció (301. sz. III. emeleti konferenciaterem)
Elnököl: Kaposi Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának alelnöke
 
9.00 – 9.25
Huszár Mihály,  történész-muzeológus, Marcali Helytörténeti Múzeum (Marcali): A politikai száműzöttek Szibériában 1885-86-ban. George Kennan amerikai utazó naplója
 
9.25 – 9.50
Somodi Imre, tudományos segédmunkatárs, PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola (Pécs): Sztrájkok a pécsi Pius Gimnázium építkezésén 1913-ban
 
9.50 – 10.15
Dévényi Anna, egyetemi tanársegéd, PTE BTK, Modernkori Történeti Tanszék (Pécs): A nemzetnevelési koncepció érvényesülése Hóman Bálint oktatáspolitikájában
 
10.15 – 10.30  Szünet
 
10.30 – 10.55
Kindl Melinda, PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs): Fejezetek az olasz-magyar diplomáciai kapcsolatok történetéből (1943-45)
 
10.55 – 11.20
Kovács Kristóf, PhD-hallgató PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs): „Jobb ma egy karikatúra, mint holnap egy diktatúra” – A „Ludas Matyi” metamorfózisa Magyarország szovjetizációjának időszakában (1945–1950) 

11.20 – 11.45
Boros Gábor, PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs): „Forradalmi művészet” A Black Panther Party kulturális tevékenysége
 
11.45 – 12.15 Vita
 
12.30 – 13.00 Plenáris ülés (001 sz. földszinti konferenciaterem)
Várady Zoltán és Kaposi Zoltán
Beszámoló a szekciók tudományos eredményeiről
Orosz István, az MTA rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke
Zárszó

2012. július 12., csütörtök

Harsányhegy 1687-2012
Harsányhegy 1687-2012
Tudományos tanácskozás a csata 325. évfordulója alkalmából 

2012. augusztus 10., Villány
 

14.00-14.30 Megnyitó - Takáts Gyula Villány város polgármestere
Elnök: Varga J. János
 

14.30-15.00 Fodor Pál az MTA doktora, főigazgató: Az Oszmán Birodalom a 17. század második felében
15.00-15.20 Sudár Balázs PhD., tudományos munkatárs: A baranyai hódoltság a harsányhegyi csatát megelőző évtizedekben
15.20-15.40 Czigány István kandidátus, ny. igazgató-helyettes: A nyugat-európai és az oszmán hadművészet a 17. században
 

15.40-16.00 Kávészünet
 

Elnök: Fodor Pál
16.00-16.20 Ódor Imre kandidátus, levéltár igazgató: A Szent Liga csapatai a Harsányhegynél
16.20-16.40 Varga J. János az MTA doktora, tudományos tanácsadó: A harsányhegyi csata politikai következményei
16.40-17.00 Polgár Balázs régész: A harsányhegyi csatatér régészeti kutatása
17.00-17.20 Sudár Balázs 17. századi magyar és oszmán katona énekeket ad elő hangszeres kísérettel
 

Elnöki zárszó

2012. július 9., hétfő

Régészeti tábor a Harsány-hegyi csata emlékére

A Harsány-hegyi Csata Emlékbizottsága a török elleni felszabadító háborúk és a nagyharsányi csata emlékére 2012. augusztus 6-11-e között régészeti tábort szervez, melyre egyetemista és középiskolás diákok jelentkezését várja. A résztvevők megismerkedhetnek a csata országos és nemzetközi kontextusával, hadtörténeti vonatkozásaival, betekintést nyerhetnek a régészet legkorszerűbb módszereibe, és részt vehetnek helyszíni terepmunkán. A workshopokra, előadásokra és szakmai látogatások vezetésére a korszak elismert kutatóit kértük fel. A programon való részvétel költsége naponként és fejenként 3000 ft, a jelentkezési határidő: 2012. augusztus 1-je.
A jelentkezési lap letölthető itt.