2010. szeptember 27., hétfő

2010. szeptember 13., hétfő

Vlad Ţepeş és a Drakula-hagyomány konferencia

A Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, a PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, a MTA PAB Kelet-Európa és a Balkán Munkabizottsága, valamint a Pécs2010 Nonprofit Kft. konferenciát szervez 

Drakulaháza – Vlad Ţepeş és a Drakula-hagyomány
címmel. 

Iidőpont: 2010. szeptember 20.
Helyszín: Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Színház tér 2.)

A konferencia részletes programja olvasható itt.

Előadások Pécs történetéből 2010

A Pécs Története Alapítvány
Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig c. 
KONFERENCIÁJA 
2010. szeptember 23. 
PÉCSI KULTURÁLIS KÖZPONT 


FEJEZETEK PÉCS ŐS- ÉS ÓKORTÖRTÉNETÉBŐL 
Elnököl: Dr. Visy Zsolt, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Régészet Tanszék

Előadások:
09.15–09.35 Fekete Mária, tanszékvezető egyetemi docens, PTE BTK Ókortörténeti Tanszék: Pécs történetének őskorához 
09.35–09.55 Gábor Olivér, régész, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága: Szent István és az ókeresztények 
09.55–10.15 Vitári-Wéber Adrienn, PhD-hallgató, PTE BTK Ókortörténeti Tanszék: Horváth Antal (1848-1912) életpályájának főbb szakaszai régészeti szempontból 
10.15–10.30 Kávészünet

FEJEZETEK PÉCS KÖZÉPKORI- ÉS A PÉCSI BÁNYÁSZAT TÖRTÉNETÉBŐL 
Elnököl: Dr. Vonyó József, egyetemi docens, PTE BTK Középkori Történeti Tanszék

Előadások:
10.30–10.50 Árvai Tünde, PhD-hallgató, PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék: Pécs és a Garaiak 
10.50–11.10 Petrovics István, Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék: Közjegyzők a középkori Pécsen: Pozsegavári Márton fia: Balázs
11.10–11.30 Krisztián Béla, c. egyetemi tanár, PTE FEEFI Humán Menedzsment Tanszék: A hatvan éves magyar bányásznap. Borbálától bányásznapig. Egy szakmai ünnep változásai 


KÖNYVBEMUTATÓ 
11.30-10.50 Hegyi Klára: Török források Pécs 16. századi történetéhez (Források Pécs történetéből) c. kötet bemutatója
A kiadványt bemutatja: Dr. Varga Szabolcs, főiskolai docens, Pécsi Hittudományi Főiskola.

11.50-12.10 Vita
12.10-13.00 Kávészünet

FEJEZETEK PÉCS ÚJ- ÉS MODERNKORI TÖRTÉNETÉBŐL 
Elnököl: Dr. Vonyó József, egyetemi docens, PTE Modernkori Történeti Tanszék

Előadások:
13.00–13.20 Papp Zsófia, levéltáros, Baranya Megyei Levéltár: Mesternék, polgárasszonyok – mozzanatok egyes női életekből a 18-19. században 
13.40–14.10 Pilkhoffer Mónika, adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék: Polgári lakáskultúra Pécsett a dualizmus korában 
13.20–13.40 Nagy Imre Gábor, főlevéltáros, Baranya Megyei Levéltár: Farkas István, egy elfeledett adományozó pécsi polgár 
14.10–14.30 Kávészünet
14.30–14.50 Pohánka Éva, könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár, Klimo Gyűjtemény: Szepesy Ignác püspök emléktáblája a pécsi jogi kar épületén (1934 és 1937) 
15.10–15.30 Rozs András, ny. levéltáros, Baranya Megyei Levéltár: A kommunista párt offenzívája a kisgazdák, a szociáldemokraták és a szabadságpártiak ellen Pécsett, 1946-47-ben 
15.30–15.50 Dávid Ferenc, PhD-hallgató, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék: A Magyar Forradalmi Karhatalom szerepe az 1956-os pécsi eseményekben 
15.50–16.30 Vita, zárszó 

2010. szeptember 6., hétfő

Tanulmányi kirándulás - Őrség

Kölcsönhatások – német nyelvű kultúra regionális és nemzetközi kontextusban

A PTE Germanisztikai Intézetének nemzetközi konferenciája 2010. szeptember 9-11-én, helyszín: PTE FEEK (Szántó Kovács János u 1/b).
"A „Pécs - Európa Kulturális Fővárosa" programsorozatához kapcsolódva a Pécsi Tudományegyetem Germanisztikai Intézete konferenciát rendez „Kölcsönhatások - Német nyelvű kultúra regionális és nemzetközi kontextusban" címmel 2010. szeptember 9. és 11. között. A három napos konferenciára Amerikától Japánig számos országból érkeznek neves germanisták, akik a különböző irodalmak és kultúrák párbeszédéről és érintekzéséről értekeznek majd. A konferencia célja elsősorban a német nyelvű irodalom és kultúra lokális, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi dimenzióinak bemutatása, illetve ennek a sokrétű kapcsolatrendszernek az újraértékelése. Ehhez azonban elkerülhetetlen a némettől sokszor nagyon is eltérő, idegen kultúrák vizsgálata. A konferencia címe - Kölcsönhatások - nemcsak „cserekapcsolatokra", inter- és transzkulturális „átmeneti" folyamatokra hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a lokális-regionális „beágyazódottság" és az európai-nemzetközi „nyitottság" közti feszültség újrarendezi a centrum és periféria viszonyait és újraalkotja Kelet-Közép-Európáról alkotott képünket.
A konferencia 10 szekciójának több mint százötven előadója ezekre, a kultúratudományok szempontjából is alapvető kérdésekre keresi a választ. Szó lesz többek között a német nyelvű irodalom más irodalmakra tett hatásáról, a német nyelvű irodalomban megjelenő „idegen" kultúrából származó motívumokról, valamint irodalmi és kulturális együttállásokról és dialógusokról. A konferencia sem tematikájában, sem a germanisztika szakterületei szerint nem kívánja behatárolni az előadásokat. A programban az irodalom- és kultúratudományi kérdésfeltevések mellett megtalálhatók a nyelvészettel, politikával, történelemmel és medialitással, ill. intermedialitással kapcsolatos témák is. Bár a konferencia középpontjában a német nyelvű (osztrák, német, svájci) irodalmak állnak, az előadásokban szerepet kap például az amerikai, a grúz, a magyar, a román, a skandináv és a török irodalom is.
Szeptember 11-én a programot egy műhely-konferencia egészíti ki, amely az Osztrák-Magyar Monarchia széthullásának „mediatizált" formáit követi nyomon az 1880-1914-es években megjelent regionális újságokban."
via (itt a teljes program is letölthető)

Páros Könyvbemutató - Pécs mint európai kulturális főváros a német nyelvterületen

Magyar és német nyelvű könyvbemutató a szerzők részvételével:

Harald Roth - Konrad Gündisch: Fünfkirchen - Pécs. Geschichte einer Europäischen Kulturhauptstadt. Wien [u.a.]. Böhlau 2010 [Pécs. Egy európai kultúrfőváros története]
A kötetet bemutatja: dr. Vitári Zsolt


Eine Reise in das alte Fünfkirchen. Die europäische Kulturhauptstadt Pécs in deutschen Quellen. Hrsg. von Juliane Brandt und Johann Habel. München 2010. [Utazás a régi Pécsen. Pécs Európa kulturális fővárosa német forrásokban].
A kötetet bemutatja: dr. Juliane Brandt és dr. Gőzsy Zoltán


Időpont: 2010. szeptember 10. 20 h

Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza (7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.)