2010. december 2., csütörtök

Konferencia: Magyarok és németek a hidegháborúban

Magyarok és németek a hidegháborúban
konferencia
Balatonfüred, Városi Múzeum, Blaha u. 3.
2010. december 10-11.

Program

2010. december 10. (péntek) 

Elnök: Dr. Gerhard Seewann egyetemi tanár, a PTE BTK TTI Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék vezetője

14,00 A konferenciát köszönti Doncsev András, a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Balatonfüred Város alpolgármestere és Dr. Fischer Ferenc, intézetigazgató egyetemi tanár, a PTE BTK dékánja

14, 35 Dr. Andreas Schmidt-Schweizer, tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézete: A magyar-nyugatnémet kapcsolatok 1945-1989

15, 00 Dr. Tóth Ágnes igazgató, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
A németországi kitelepítésből visszatért németek helyzete Magyarországon 1946-1950

15,25 Kérdések, hozzászólások, diskurzus
15,45 KÁVÉSZÜNET

16,00 Dr. Katrin Sitzler, politológus, München
A müncheni Südost-Institut Magyarországról szóló jelentései

16,25 Dr. Gyarmati György egyetemi tanár, PTE BTK Történettudományi Intézet
Az NDK „integrálása” a szovjet-csatlós államok titkosszolgálatainak együttműködési rendjébe Sztálin halála után

16,50 Slachta Krisztina, egyetemi tanársegéd, PTE BTK Történettudományi
Intézet
Magyar-német kapcsolatok két titkosszolgálat nézőpontjából

17,15 Dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója, Nyugat-Magyarországi
Egyetem egyetemi docense
Nőjön össze, ami összetartozik? Német és magyar külügyi szolgálatok az NDK végnapjaiban

17,40 Kérdések, hozzászólások, diskurzus
18,00 Dr. Ács Anna, a konferencia háziasszonya, a Balatonfüredi Városi
Múzeum szakmai igazgatójának köszöntője és invitálása „A reformkori
Füred” városnéző sétára.
(A konferencia vendégeit Barabás Borbála kalauzolja.)
19,30 VACSORA


2010. december 11. (szombat) 9.00

Elnök: Dr. Fischer Ferenc, intézetigazgató egyetemi tanár, a PTE BTK dékánja

9,00 Gábor Péter, doktorandusz, PTE BTK Történettudományi Intézet
Az árucsere-forgalom újraindulása Magyarország és Németország angolszász megszállási övezete (Bizónia) között, 1947-1950

9,25 Dr. Gálszécsy András nyugalmazott miniszter
Magyar-német munkaerő-gazdálkodási együttműködés 1967-tól

9,50 Csicsek Melinda egyetemi hallgató, PTE BTK TTI
Magyar-német kulturális kapcsolatok 1973-1979

10,15 Dr. Vitári Zsolt egyetemi adjunktus, PTE BTK TTI
Évezredes barátság? Magyarország-kép a hidegháború korszakának (nyugat) német tankönyveiben és turisztikai irodalmában
10,40 KÁVÉSZÜNET

11,00 Kérdések, hozzászólások, diskurzus és a konferencia lezárása
12,00 A Vaszary Villát bemutatja: Kállói Judit művészettörténész.
12.15 A „Német egység a Balatonnál” c. intermediális kiállítás megtekintése a Vaszary Villában, Slachta Krisztina kalauzolásában
13,30 ZÁRÓEBÉD

Film: Cyrano de Bergerac

IDŐGÉP-IDŐKÉP
Történelem a filmvásznon

Cyrano de Bergerac
színes, magyarul beszélő, francia romantikus dráma, 135 perc, 1990
rendező: Jean-Paul Rappeneau
főszereplő: Gérard Depardieau, Vincent Perez és Anne Brochet



Cyrano de Bergerac tipikus gascogne-i, kissé korpulens, torkos, nagyivó, és rettentően nagy az orra. Kitűnik a kard- és a szóforgatásban. De nagyhangúsága, gúnyolódó kedve érzékeny lelket takar. Szívszerelme, Roxane egy nála átlagosabb észbeli képességű férfit részesít előnyben, aki azonban fiatal és jóképű, ráadásul Cyrano barátja. Cyrano - riválisa kérésére - csodálatos szerelmes leveleket ír Roxane-nak, aki ezek hatására beleszeret a fiatalemberbe. A film csodálatosan rajzolja meg az önfeláldozó szerelmes, a filozófus, a költő Cyrano de Bergerac alakját.

Helyszín: Dominikánus Ház
Időpont: 2010. december 7. (kedd) 18.30
Belépőjegy: 400.-Ft 


A történelmi hátteret és a filmet dr. Hahner Péter történész, tanszékvezető egyetemi docens (PTE BTK) mutatja be.

2010. november 29., hétfő

2010. november 17., szerda

2010. november 13., szombat

Történelem Szakest

November 16-án ismét 
TÖRTÉNELEM SZAKEST 
a Lépcsőházban.

Beugró:

Töris: 300HUF
Diák: 500HUF
Egyéb: 800HUF



Italakció: Vodka-Narancs 250 HU


Csatlakozz a facebook-on!

2010. november 9., kedd

Filmvetítés - München

München (Munich)

színes, feliratos, amerikai filmdráma, 165 perc, 2005
rendező: Steven Spielberg
főszereplők: Eric Bana, Daniel Craig


Steven Spielberg új, részben Magyarországon forgatott nagyszabású alkotása, a München egy nemzetközi szereplőgárdát felvonultató, lebilincselő történelmi thriller, amely az 1972-es müncheni olimpián a 11 izraeli sportoló meggyilkolását követő eseményeket dolgozza fel.
A megtörtént események alapján készült film azt a tikos izraeli különítményt követi nyomon, melynek feladata a müncheni mészárlással gyanúsított 11 palesztin felkutatása és likvidálása volt - valamint azt boncolgatja, milyen személyes áldozatokat követelt ez a bosszúakció a csapattól és annak vezetőjétől.

Időpont: november 23., 18.30 
Helyszín: Dominikánus Ház
Belépőjegy: 400.-Ft

A történelmi hátteret és a filmet dr. Hahner Péter történész, tanszékvezető egyetemi docens (PTE BTK) mutatja be. A pécsikult rendezvénye.

Árkádia - honlap

Online PTE-folyóirat történelemtanároknak, szerkesztői köszöntő:

"Az Árkádia weboldal olyan közös hely, találkozópont, fórum, ahol az elmélet találkozik a gyakorlattal, ahol két félből egy egész lesz, ahol a tartalom neki megfelelő formát kap. Az Árkádia az együttműködés, a közös munka színtere. Szakmai kooperáció a tudomány és az oktatás között.
Korszakunkban a történelemtanításnak és a történelemtanároknak többféle kihívással kellett szembenéznie. A rendszerváltás után előbb tartalmi, majd módszertani szempontból kellett „újratanulni” a szakmát. A történettudomány hasonló leckét kapott. S miközben ezzel foglalatoskodott, egyre kevesebb figyelme jutott „felhasználói,” köztük is a legfontosabb, a közoktatás számára.
E találkozóponton keresztül szeretnénk, ha a tudomány művelői megismernék napjaink történelemoktatását és véleményt formálnának róla, sőt fel szeretnénk kelteni az igényüket, hogy – javító szándékkal – bele is szóljanak. A történelemtanároknak a közös hely a történettudomány legfrissebb eredményeit, a szakmai fejlődés lehetőségét kínálja rövid, tömör és közérthető formában. 


A folyóirat több célt tűzött maga elé. Egyrészt a legújabb kutatási eredményeket kívánja bemutatni, mégpedig úgy, hogy azokat általában összeveti a tankönyvekben szereplő tartalmakkal. A honlapon ez történeti tanulmányok formájában jelenik meg, amelyek mellett a szerzők az adott témákhoz további irodalmat is ajánlanak. Másrészt a tanítás során jól alkalmazható történeti források közreadásával segíti a forrásközpontú történelemtanítást (minden tanulmányhoz mellékletként válogatott forrásokat, forrásrészleteket közlünk). Harmadrészt az előbb említett két egységre építve, illetve azokat felhasználva gyakorló középiskolai tanárok által elkészített modultervek válnak közkinccsé. Végül, de nem utolsó sorban a folyóirat színteret biztosít a hozzászólásoknak, javaslatoknak, az érdemi párbeszédnek.
Internetes orgánumunk tematikus számokkal fog megjelenni, olyan témákat, korszakokat tűz napirendre, amelyek akár tudományos, akár módszertani szempontból problematikusnak számítanak.
A jövőbeni eredményes együttműködés reményében ajánljuk az Árkádiát a tisztelt érdeklődők figyelmébe."

Elérhető itt.

2010. november 8., hétfő

Teleki Pál - Ablonczy Balázs előadása

"Teleki Pál csaknem hetven évvel ezelőtt bekövetkezett tragikus halála a mai napig izgatja a történelem iránt érdeklődők képzeletét. Élete azonban több egy, a kudarcaiba és gyönge egészségébe beleroppant politikus végzeténél.
Páratlanul színes és elgondolkodtató egyénisége volt a magyar kulturális és közéletnek. Földrajztudós, turanista, az eugenikus mozgalom elkötelezett híve, Karl May indiántörténeteinek rajongója, főcserkész; apa és családfő.

Ablonczy Balázs (egyetemi adjunktus, ELTE), akinek a politikusról szóló életrajza 2005-ben jelent meg, előadásában az erdélyi politikus mindezen oldalait felvillantja."

Belépő: 300 Ft

Helyszín: Dominikánus Ház
Időpont: november 9. (kedd) 18 óra

A pécsikult rendezvénye.

2010. november 4., csütörtök

Dr. Hornyák Árpád habilitációja

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Interdiszciplináris Doktori Iskola
Történettudományi Doktori Program szakbizottsága nevében

MEGHÍVOM

Dr. Hornyák Árpád
nyilvános habilitációjára,

melyen

„A Balkán a 20. század második felében”

és

„Nagy-Szerbia versus Balkán föderáció a szerb politikában a 19. század közepétől a II. világháború végéig”
címmel tart előadásokat.

Az idegen nyelvű összefoglaló nyelve: angol.

A habilitáció időpontja: 2010. november 10. 11 óra

Helye: PTE BTK Pécs, Rókus u. 2. II. emelet 207.

Interetnikus konfliktusok Közép-Európában - a múltban és a jelenben

A Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya, a Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkabizottsága és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Intézetének Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszéke


„Interetnikus konfliktusok Közép-Európában - a múltban és a jelenben”

címmel konferenciát szervez




A konferencia időpontja: 2010. november 12-13.

A konferencia helye: Pécs, Ifjúság útja 6, PTE BTK Kari Tanácsterem


Részletes program az ugrás után: 

Metszéspontok - Intersections

A PTE BTK Szociológia Tanszék, a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, az MTA Pécsi Területi Bizottság (Filozófia- Történettudomány és Néprajztudományok Szakbizottsága) és a PTE BTK Hallgatói Önkormányzata

„METSZÉSPONTOK” - „INTERSECTIONS”
címmel nemzetközi társadalomtudományi konferenciát szervez.

Időpont: 2010. november 9-10.
Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza (Pécs, Jurisics M. u. 44.)

Részletes program az ugrás után vagy itt

2010. október 31., vasárnap

Így kiáltok én, a lengyel föld fia - dokumentumfilm

II. János Pál pápának a varsói szentmisén elhangzott homíliájából:
"Így kiáltok én, a lengyel föld fia, én, II. János Pál pápa, így kiáltok az évezred legmélyéről, Pünkösd előestéjén, így kiáltok veletek együtt: Szálljon le ránk a Te lelked! Szálljon le ránk a Te lelked! És újítsa meg a földet! Ezt a Földet!"
1979. június 2.

2010. november 11-én (csütörtökön), 16:40-től vetítik a Duna Televízióban az 'Így kiáltok én, lengyel föld fia" című archív anyagokra és a résztvevőkkel készített riportokra épülő dokumentumfilmet, mely a Szolidaritás szakszervezetből kinövő lengyel társadalmi mozgalom történetét mutatja be. 
A dokumentumfilm készítői: Maros Gábor, Mitrovits Miklós, Nagy Ernő és Takács Lajos.


További olvasnivaló a Szolidaritásról, valamint a dokumentumfilm a facebook-on.

2010. október 27., szerda

Teaház - Fischer Ferenccel

2010. november 9. 18 óra, Ró 204.


Csatlakozz a facebook-on.

2010. október 21., csütörtök

Történelmi Arcélek - A terrorizmus arcai

A Történelmi Arcélek előadássorozat következő témája: A terrorizmus arcai.




Időpont: október 26. 18. óra, helyszín: Ró 204.

Mindenkit szeretettel várunk. A facebook-on itt.



2010. október 7., csütörtök

Íme, a szocializmus - CinePécs

Az október 4-én kezdődött filmfesztivál Íme, a szocializmus c. szekciójának programja olvasható itt, a teljes program levetítése után október 8-án (pénteken) 16 órakor a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér) beszélgetésre is sor kerül Vitézy László, továbbá Pozsgai Imre és M. Kiss Sándor történész részvételével.

2010. október 5., kedd

Mecsek-túra

Andris és Zsani a Céh képviseletében hegyet mászott szeptember 24-én a PTE BTK HÖK által szervezett Mecsek-túrán. A képek elérhetők itt.



2010. szeptember 27., hétfő

2010. szeptember 13., hétfő

Vlad Ţepeş és a Drakula-hagyomány konferencia

A Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, a PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, a MTA PAB Kelet-Európa és a Balkán Munkabizottsága, valamint a Pécs2010 Nonprofit Kft. konferenciát szervez 

Drakulaháza – Vlad Ţepeş és a Drakula-hagyomány
címmel. 

Iidőpont: 2010. szeptember 20.
Helyszín: Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Színház tér 2.)

A konferencia részletes programja olvasható itt.

Előadások Pécs történetéből 2010

A Pécs Története Alapítvány
Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig c. 
KONFERENCIÁJA 
2010. szeptember 23. 
PÉCSI KULTURÁLIS KÖZPONT 


FEJEZETEK PÉCS ŐS- ÉS ÓKORTÖRTÉNETÉBŐL 
Elnököl: Dr. Visy Zsolt, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Régészet Tanszék

Előadások:
09.15–09.35 Fekete Mária, tanszékvezető egyetemi docens, PTE BTK Ókortörténeti Tanszék: Pécs történetének őskorához 
09.35–09.55 Gábor Olivér, régész, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága: Szent István és az ókeresztények 
09.55–10.15 Vitári-Wéber Adrienn, PhD-hallgató, PTE BTK Ókortörténeti Tanszék: Horváth Antal (1848-1912) életpályájának főbb szakaszai régészeti szempontból 
10.15–10.30 Kávészünet

FEJEZETEK PÉCS KÖZÉPKORI- ÉS A PÉCSI BÁNYÁSZAT TÖRTÉNETÉBŐL 
Elnököl: Dr. Vonyó József, egyetemi docens, PTE BTK Középkori Történeti Tanszék

Előadások:
10.30–10.50 Árvai Tünde, PhD-hallgató, PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék: Pécs és a Garaiak 
10.50–11.10 Petrovics István, Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék: Közjegyzők a középkori Pécsen: Pozsegavári Márton fia: Balázs
11.10–11.30 Krisztián Béla, c. egyetemi tanár, PTE FEEFI Humán Menedzsment Tanszék: A hatvan éves magyar bányásznap. Borbálától bányásznapig. Egy szakmai ünnep változásai 


KÖNYVBEMUTATÓ 
11.30-10.50 Hegyi Klára: Török források Pécs 16. századi történetéhez (Források Pécs történetéből) c. kötet bemutatója
A kiadványt bemutatja: Dr. Varga Szabolcs, főiskolai docens, Pécsi Hittudományi Főiskola.

11.50-12.10 Vita
12.10-13.00 Kávészünet

FEJEZETEK PÉCS ÚJ- ÉS MODERNKORI TÖRTÉNETÉBŐL 
Elnököl: Dr. Vonyó József, egyetemi docens, PTE Modernkori Történeti Tanszék

Előadások:
13.00–13.20 Papp Zsófia, levéltáros, Baranya Megyei Levéltár: Mesternék, polgárasszonyok – mozzanatok egyes női életekből a 18-19. században 
13.40–14.10 Pilkhoffer Mónika, adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék: Polgári lakáskultúra Pécsett a dualizmus korában 
13.20–13.40 Nagy Imre Gábor, főlevéltáros, Baranya Megyei Levéltár: Farkas István, egy elfeledett adományozó pécsi polgár 
14.10–14.30 Kávészünet
14.30–14.50 Pohánka Éva, könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár, Klimo Gyűjtemény: Szepesy Ignác püspök emléktáblája a pécsi jogi kar épületén (1934 és 1937) 
15.10–15.30 Rozs András, ny. levéltáros, Baranya Megyei Levéltár: A kommunista párt offenzívája a kisgazdák, a szociáldemokraták és a szabadságpártiak ellen Pécsett, 1946-47-ben 
15.30–15.50 Dávid Ferenc, PhD-hallgató, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék: A Magyar Forradalmi Karhatalom szerepe az 1956-os pécsi eseményekben 
15.50–16.30 Vita, zárszó 

2010. szeptember 6., hétfő

Tanulmányi kirándulás - Őrség

Kölcsönhatások – német nyelvű kultúra regionális és nemzetközi kontextusban

A PTE Germanisztikai Intézetének nemzetközi konferenciája 2010. szeptember 9-11-én, helyszín: PTE FEEK (Szántó Kovács János u 1/b).
"A „Pécs - Európa Kulturális Fővárosa" programsorozatához kapcsolódva a Pécsi Tudományegyetem Germanisztikai Intézete konferenciát rendez „Kölcsönhatások - Német nyelvű kultúra regionális és nemzetközi kontextusban" címmel 2010. szeptember 9. és 11. között. A három napos konferenciára Amerikától Japánig számos országból érkeznek neves germanisták, akik a különböző irodalmak és kultúrák párbeszédéről és érintekzéséről értekeznek majd. A konferencia célja elsősorban a német nyelvű irodalom és kultúra lokális, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi dimenzióinak bemutatása, illetve ennek a sokrétű kapcsolatrendszernek az újraértékelése. Ehhez azonban elkerülhetetlen a némettől sokszor nagyon is eltérő, idegen kultúrák vizsgálata. A konferencia címe - Kölcsönhatások - nemcsak „cserekapcsolatokra", inter- és transzkulturális „átmeneti" folyamatokra hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a lokális-regionális „beágyazódottság" és az európai-nemzetközi „nyitottság" közti feszültség újrarendezi a centrum és periféria viszonyait és újraalkotja Kelet-Közép-Európáról alkotott képünket.
A konferencia 10 szekciójának több mint százötven előadója ezekre, a kultúratudományok szempontjából is alapvető kérdésekre keresi a választ. Szó lesz többek között a német nyelvű irodalom más irodalmakra tett hatásáról, a német nyelvű irodalomban megjelenő „idegen" kultúrából származó motívumokról, valamint irodalmi és kulturális együttállásokról és dialógusokról. A konferencia sem tematikájában, sem a germanisztika szakterületei szerint nem kívánja behatárolni az előadásokat. A programban az irodalom- és kultúratudományi kérdésfeltevések mellett megtalálhatók a nyelvészettel, politikával, történelemmel és medialitással, ill. intermedialitással kapcsolatos témák is. Bár a konferencia középpontjában a német nyelvű (osztrák, német, svájci) irodalmak állnak, az előadásokban szerepet kap például az amerikai, a grúz, a magyar, a román, a skandináv és a török irodalom is.
Szeptember 11-én a programot egy műhely-konferencia egészíti ki, amely az Osztrák-Magyar Monarchia széthullásának „mediatizált" formáit követi nyomon az 1880-1914-es években megjelent regionális újságokban."
via (itt a teljes program is letölthető)

Páros Könyvbemutató - Pécs mint európai kulturális főváros a német nyelvterületen

Magyar és német nyelvű könyvbemutató a szerzők részvételével:

Harald Roth - Konrad Gündisch: Fünfkirchen - Pécs. Geschichte einer Europäischen Kulturhauptstadt. Wien [u.a.]. Böhlau 2010 [Pécs. Egy európai kultúrfőváros története]
A kötetet bemutatja: dr. Vitári Zsolt


Eine Reise in das alte Fünfkirchen. Die europäische Kulturhauptstadt Pécs in deutschen Quellen. Hrsg. von Juliane Brandt und Johann Habel. München 2010. [Utazás a régi Pécsen. Pécs Európa kulturális fővárosa német forrásokban].
A kötetet bemutatja: dr. Juliane Brandt és dr. Gőzsy Zoltán


Időpont: 2010. szeptember 10. 20 h

Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza (7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.) 

2010. augusztus 11., szerda

Twitter

A Történészcéh Egyesület immáron twitteren is követhető.

2010. június 17., csütörtök

Konferencia a magyarországi németek betelepítéséről a 18. században

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar és Magyarországi Németek Országos önkormányzata szervezésében

Konferencia a magyarországi németek betelepítéséről a 18. században
Szekszárd, 2010. június 26. 

Helyszín: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar "E" épülete (Szekszárd, Szent István tér 15-17.)

Program
11.00 óra a konferencia megnyitása, köszöntők (Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke; Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke)

Előadások
Dr. Norbert Spannenberger (tudományos munkatárs, Lipcsei Egyetem, Kelet-Közép-Európa Története és Kultúrája Szellemtörténeti Intézet): Nemzetiség és felekezetiség: a 18. századi migrációs folyamatok motorja?

Dr. Gőzsy Zoltán (egyetemi adjunktus, PTE TTI): Az egyházi struktúra kiépülésének tanulságai a 18. századi német közösségek esetében

Dr. Varga Szabolcs (főiskolai docens, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Egyháztörténelem Tanszék): A plébániahálózat újjászületése Tolna megyében a 18. század első évtizedeiben

Prof. Dr. Csoma Zsigmond (a Magyar Bortörténeti Társaság elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Kora Újkori Történeti Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék): Etnikai sajátosságok a magyarországi németek bortermelésében

Zárszó (Heimann Zoltán, a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat testületének tagja; Fusz György, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar főigazgatója)

Program itt.

2010. június 13., vasárnap

2010. május 20., csütörtök

Felvételi - Grastyán Szakkollégium

A PTE Grastyán Endre Szakkollégium felvételt hirdet a 2010/2011. tanévre. Jelentkezhet a PTE bármely karán és évfolyamán tanuló nappali tagozatos, graduális vagy doktori képzésben résztvevő hallgató.

A felvételi eljárásról bővebben itt.
A jelentkezési lap letölthető innen.


A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt lezárt borítékban kell eljuttatni a következő címre: 7634, Pécs, Rácvárosi út 70. (Pál-Lukács Zsófia nevére). Jelentkezési határidő: május 31.

2010. május 13., csütörtök

"Említettem már, hogy hajnali fél öt volt?" - A legjobb beszámoló tanulmányi kirándulásról EVER

Kriszta csak olvasgatja-olvasgatja tanulmányi kirándulásokról szóló beszámolókat, s néha nem is sejti, milyen gyöngyszemeket talál. Az alábbi dolgozatot a szerző - PANKOVICS ZOLTÁN, történészhallgató - engedélyével közöljük. Azoknak, akik még nem tudják, hogy sírva vigadunk, vagy  esetleg nem ismerik a tavaly októberi Magyarország-Portugália meccs eredményét.


Őrség – Szombathely
2009. október 10-11. 

Az egész fél ötkor kezdődött… hajnali fél ötkor. Október tizedikén, egy ködös szombat reggelen… mármint hajnalon. Tekintetbe véve, hogy az azt megelőző pénteken éjfélkor még filmet néztem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy nem sokat aludtam. A korai keléssel nem zavartam meg a szobatársaimat, pusztán önnön lelki világomat, de ez úgysem érdekel senkit. Pedig egy igen ígéretes hétvége várt volna rám, de a kötelesség elszólított. Említettem már, hogy hajnali fél öt volt?

Tanulmányi kiránduláson kellet részt vennem. Nem volt más választásom, mivel a diplomához legalább egyet teljesíteni kell, amit a következő félévben hirdetnek meg kurzusként. Mivel egyetemi tanulmányaim alatt eleddig nem vettem igénybe egyik tanulmányi kirándulás nyújtotta lehetőséget sem, és ez volt az utolsó előtti félévem, ez maradt az utolsó lehetőségem. 

Úgy öt óra tájékában elindultam, és a Jakabhegyi kollégiumból lesétáltam az uránvárosi TESCO parkolójába, ahol a gyülekezőhelyet megjelölték, és ahonnan a busz is útnak indult. Keletről közelítettem, és hirtelen azt vettem észre, hogy északról egy csapat táskát cipelő egyetemista keresztezi az utamat. Vagy én kereszteztem az ő útjukat? Nézőpont kérdése. Közben nyugatról is feltűnt egy csoport, és a jelenet, ahogy három irányból mind egy pont felé tartottunk a pirkadat előtti ködös sötétségben, leginkább egy Stephen King regényre emlékeztetett.
A hallgatók 3-6 fős csapatokba csoportosultak, az szerint, hogy ismerték egymást. Én nem ismertem senkit, így elkülönültem mindenkitől, mint Sanjuro hallgatag, komor figurája Kurosawa filmjeiben. A jármű, ami ránk várt, egy átlagos távolsági busz volt, tűrhető állapotban, de semmi rendkívüli. A buszsofőr, egy középkora végén járó nő volt, és már ettől a puszta ténytől feltódultak bennem a sofőrnőkkel szembeni negatív előítéleteim. Ettől egy kicsit szégyelltem magam, de aztán megbékéltem, mivel a buszsofőr asszony az utazás ideje alatt ezeket mind messze felülmúlta… mármint alul. De erről majd annak idején…

A buszon leültem a kedvenc helyemre, a hátsó ajtó előtti székek közül az ablak mellettihez. De aztán feltűnt két lány, akik zavartan nézelődtek körbe, egymás melletti ülő-helyeket keresve. Ahogy néztem őket, azonnal tudtam, mit kell tennem: Udvariasan felállni, és átengedni nekik a helyem. Ennek megfelelően csendben meghúztam magam, azt remélve, hogy majd tovább mennek, de megszólítottak és megkértek. (...) Ekkor még mindig nem volt hat óra sem.

Az első megálló Szalafő volt, a hét dombra épült szeres település. Kinézetre nem túl látványos, de néprajzilag érdekes élmény. Ellentétben azzal, amit a szentgotthárdi templom – a második álmás – nyújtott. Szemet gyönyörködtetően látványos, de kultúrtörténetileg érdektelen. Rengeteg ilyet láttam már, és a többségük szebb is volt, érdekesebb is.

Az út eddigi részére már túl voltunk a buszsofőr asszonyság első, mindközül a legnagyobb és legemlékezetesebb – valamint kétség kívül az alaphangulatot leginkább meghatározó – tévelyedésén, nevezetesen a Vend vidékről Szlovéniába való áttévedésén. A második hibája következtében Körmenden kötöttünk ki, ami csak másnapra volt betervezve. A németújvári szerencsétlenkedésére inkább nem is fecsérelném a szót.

Annál inkább érdemes szólni Güssing váráról. Az Árpád kor elején épült, és az újkorig többször is átépítették, bővítették. A középkori várak mindig is vonzottak, így ebben a várban is örömmel barangoltam. Maga vár viszonylag jó állapotban volt – láttam már olyan várat is aminek a fele hiányzott. A várban bemutatott kiállítás is érdekes volt, még ha leginkább a fegyverek hoztak is lázba. A kiállított fegyverek a középkortól az újkorig képviseltették magukat. A többségüket túl nehéznek, vagy túl ormótlannak találtam magamhoz, de volt pár egykezes szablya és kard, amit akár én is képes lennék forgatni. Tanultam hagyományőrző kardforgatást, ezért így vagy úgy, de el tudnék vagdalkozni velük, ha jönne az ellen. Az már más kérdés, hogy bátorságom valószínűleg nem lenne hozzá, de az vesse rám az első követ… Szót kell még ejtenem a csodálatos kilátásról, ami a vár bástyájáról elénk tárult, az is egy kellemes élménynek bizonyult.

Magyarországra visszaérve Szombathely felé vettük az irányt – leszámítva az egyik körforgalmat, ahol egy teljes kört megtéve mindenfelé vettük az irányt, de akkor már fel se vettük a sofőrasszonyság produkcióját. A másnap reggelre tervezett TESCO-s bevásárlást beiktattuk, és az estére tervezett városnézést reggelre toltuk. Miután feltöltöttük készleteinket a szükséges élelemmel, és kevésbé szükséges, de általunk fontosabbnak tartott itallal, elfoglaltuk a szállásainkat. Aztán az est leszálltával – fakultatív városnézés címszó alatt – pár társammal felkerekedtünk, hogy a csepegő esőben megleljünk egy vendéglátó ipari egységet, ahol megfelelő hangulatban megtekinthetjük a Magyarország-Portugália futballmérkőzést. Fura mód nem találtunk megfelelő kocsmát, így sietve visszatértünk a szállásra, ahol – mint kiderült – a szobánktól pár lépésre található a közösségi terem, tv-vel. Éppen Simão első gólja után érkeztünk, így 1 – 0 állástól kezdtük el nézni mérkőzést. A meccsen sem a mi, sem az ellenfél csapat játéka nem nyűgözött le, így a második kapott gól után inkább lefeküdtünk. A sors fintora, de – mint másnap reggel kiderült – ugyan úgy, ahogy a TV bekapcsolása előtt nem sokkal Simão gólt rúgott nekünk, a TV kikapcsolása után is nem sokkal a hálónkba talált, így változtatva 3 – 0-ásra a vereségünk.

A vasárnap reggelre áttolt városnézés az eső miatt előbb késett egy órát, majd mikor végül mégiscsak sort kerítettünk rá, gyorsított tempóban teljesítettük. Aztán már indultunk is tovább aznapi első állomásunkra, Kőszegre, ahol a Jurisics Miklós várat tekintettük meg. Bár a vármúzeum némiképp szerényebbnek mutatkozott, mint a németújvári, de végül még így is élményekben gazdagnak bizonyult. Egy kis íjász kitérőt követően – ami meggyőzött, hogy ami nem megy és életveszélyes, azt ne erőltessük – megkongattam a kívánság harangot a vártoronyban, de nem azért, mert bármit is kívántam volna – én abban hiszek, hogy én irányítom a sorsomat – pusztán rosszaságból zajongtam egy kicsit. A várbéli program után szabad városnézés következett, fakultatív lehetőségként szerepelt a Hősök kapuja, az Öregtorony és a Postamúzeum megtekintése. Mindegyik mellett tucatszor elhaladtunk, de valahogy nem éreztünk elég erős belső késztetést ezek megtekintésére. Annál inkább fordítottuk figyelmünket a borászat felé, ahol rendkívül kedves és készséges kiszolgálás mellett életem legfinomabb forralt borát volt lehetőségem megkóstolni. Tényleg nagyon finom volt… Szóval sétálgattunk Kőszeg belvárosában, ahol utunk egy részében egy kutya szegődött kíséretünkbe. Majd eljött a pillanat, mikor is folytatnunk kellett az utunkat. Kőszegtől kezdve minden egyes megállónkkal közelebb kerültünk Pécshez. Még a sofőrnő sem tévesztett irányt, úgy tűnik, ő is mielőbb hazavágyott.

A jáki templomot már volt szerencsém látni általános iskolásként is, gimnazistaként is, és úgy tűnik, akképpen van rendjén, hogy egyetemistaként is megtekintsem. Sok újat nem tudott mutatni…

A tervezetthez képest közel két és fél óra késéssel érkeztünk meg Körmendre, ahol a Batthyány-kastély kertjében barangolhattunk. Lehet, hogy nem volt megfelelő az évszak, de én semmi olyasmit nem láttam, ami miatt megérte tanulmányi kirándulás célpontjává tenni. Amúgy meg már mindenki fél szívvel Pécsen érezte magát, és összességében a többségnek nagyon mehetnékje volt már.

Sötétedés után érkeztünk vissza Pécsre, és este egy gyors kipakolás után véget is ért a kirándulás, és jószerével a hétvége is. Összességében a kirándulás nem volt rossz, bár ha pár dolog kimaradt volna, akkor sem maradt volna hiányérzetem. De mégis nagyon élveztem az utazást. Az Arany János Tehetséggondozó Program tagjaként öt éven keresztül, havi rendszerességgel cipeltek engem és osztálytársaimat mindenféle tanulmányi utakra. Akkor ezek nagyon terhesnek tűntek, és utólag érzem csak át, mennyire szerencséseknek érezhetjük magunkat, amiért olyan sok helyet saját szemünkkel láthattunk itthon és külföldön egyaránt. És persze a buszozás közbeni beszélgetések, a múzeumokban való bohóckodás, a szabad program örömei, ezek mind hozzátartoznak egy osztálykiránduláshoz. Életem legboldogabb öt évében havonta részem volt ilyesmiben, de az azóta eltelt három évben nem. Most újra hasonlóan éreztem magamat, és nagyon jó érzés volt. Köszönöm srácok! 

Pankovics Zoltán


2010. május 5., szerda

A Középkori Történelem Doktori Program nyilvános előadásai

A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Középkori Történelem Doktori Programjának nyilvános előadásai 2010. május 7-én, pénteken a Ró 117-ben :

10:00 - Prof. Dr. Thomas Wünsch (Universität Passau): „Kulturgeschichte des Politischen". Partikularsynoden als Instrumente der politischen Willensbildung in der polnisch-litauischen Adelsrepublik
12:00 - Prof. Dr. Hans-Jürgen Bömelburg (Justus-Liebig-Uniersität Gießen): Antemurale-Vorstellungen in Ungarn und Polen im 15. und 16.Jahrhundert: Höfisch-humanistische Erfindung und pragmatische Reichweite eines Topos

Moderátorként közreműködik: dr. habil Bagi Dániel.

2010. május 3., hétfő

Könyvbemutató - Vándorló kisebbségek

Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben – könyvbemutató: 2010. május 4-én, 17 órakor a Dominikánus Házban.

A kötetet bemutatják:
Dr. Hoóz István, Professor Emeritus, PTE KTK
Dr. Szalainé Dr. Sándor Erzsébet Prodékán, PTE ÁJK
a kötet szerzői és szerkesztője

Moderátor
prof. Dr. Kupa László (PTE Bölcsészettudományi Kar)

Rendezők: a Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya, a Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkabizottsága, Pécsi Tudományegyetem-Bookmaster Kft.

A pécsi püspökök és városuk a középkorban

A pécsi püspökök és városuk a középkorban
címmel 
tudományos konferencia az MTA PAB Székházában (Jurisics M. u. 44.)
2010. május 6-án, csütörtökön


A konferencia szervezői:
MTA PAB Egyháztörténeti Munkabizottság
MTA PAB Várostörténeti Munkabizottság

A részletes program megtekinthető itt.

2010. április 9., péntek

Megint film - V. Henrik

Ismét korszakidézés az IDŐGÉP-IDŐKÉP sorozatban. Ezúttal:



V. Henrik
rendező: Kenneth Branagh
főszereplők: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Derek Jacobi, Simon Sheperd
(színes, magyarul beszélő, angol filmdráma, 1989, 132 perc)

Helyszín: Dominikánus Ház
Időpont: április 13., 18:30
Belépő: 400 Ft

A történelmi háttérért ismét dr. Hahner Péter felelős.

További info, szervező a pécsikult.

2010. március 30., kedd

Múlt-kor Történelmi Magazin

Megjelent a Múlt-kor Történelmi Magazin első száma. Itt lehet beleolvasni. Ára: 1492 Ft.


Magyar felfedezők és kalandorok




2010. március 23., kedd

Zágráb

Slachta Kriszta képei a zágrábi kirándulásról itt.




2010. március 18., csütörtök

A MOSZT és a TCE közös rendezvénye

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2010. március 23-án, kedden 18 órakor a Ró 204-ben a MOSZT és a TCE által szervezett előadásokon:

Vitári Zsolt: Keitel
Harsányi Iván: A hazai és nemzetközi viták a Szovjetunió II. világháborús szerepe körül
Vonyó József: Horthy, a katona


Párbeszéd a történelemtankönyvről

PÁRBESZÉD
A TÖRTÉNELEMTANKÖNYVRŐL

Nemzetközi konferencia
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ
szervezésében
2010. március 26-27. Budapest

2010. március 26.
Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, Jakobinus-terem (1014 Budapest, Országház utca 30.)

KÖSZÖNTŐ
10.00 - 10.20
Pók Attila főtitkár, Magyar Történelmi Társulat
Varga Katalin igazgató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - OPKM

A FRANCIA -NÉMET KÖZÖS TÖRTÉNELEMTANKÖNYV BEMUTATÁSA 
Elnök: Ring Éva, történész, Budapest

10.20 - 11.50
Dominique Borne (történész, Párizs): Hozzájárulhat-e az európai történelemoktatás a népek közeledéséhez? 
Daniel Henri (tanár, Párizs): A francia-német történelemtankönyv: egy megbékélés politikai tétjei és szimbolikus jelentősége
Susanne Grindel (történész, Braunschweig): A francia-német történelemkönyv mint modell  
Kérdések
11.50 - 12.00 Szünet

A MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS MÚLT A TÖRTÉNELEMKÖNYVEKBEN

Elnök: Halász Iván történész, Budapest

12.00 - 13.30 
Viliam Kratochvíl (történész, Pozsony): Etnikai sztereotípiák és konstrukciók a történelemtankönyvekben 
Szarka László (történész, Budapest): A közös magyar-szlovák történelemkönyv lehetősége
Vajda Barnabás (történész, Révkomárom): A közös magyar-szlovák történelemkönyv didaktikai kérdései
Kérdések
13.30 - 14.30 Ebédszünet

PÁRBESZÉD A TÖRTENELEMTANKÖNYVRŐL
Elnök : Borsodi Csaba elnök, Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat
Moderátor : Jakab György történelemtanár, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

14.30 –  16.00
Milyen szerepet játszik a történelemoktatás és a történelemkönyv az identitás formálásában?

Vitaindító:  Gyáni Gábor (főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet), Kojanitz László (főszerkesztő, Nemzeti Tankönyvkiadó), Lőrinc László (történelemtanár, tankönyvszerző, AKG Gimnázium), Repánszky Ildikó (történelemtanár, tankönyvszerző, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium), Dupcsik Csaba (történész, tankönyvszerző, MTA Szociológiai Intézet)

16.00 – 16.20  Szünet

16.20 - 18.00
Milyen a jó történelemtankönyv?

Vitaindító: Bihari Péter (történelemtanár, tankönyvszerző, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium), Gyarmati György (történész, igazgató, Történeti Hivatal), Nagy Mariann (történész, Pécsi Tudományegyetem), Takács Edit (főszerkesztő, Nemzeti Tankönyvkiadó)

2010. március 27.
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.)11089 Budapest0 1089 Budapest Könyves Kálmán krt. 40. In English 1089 Budapest Könyves Kálmán krt. 40. In Englishmán krt. 40. In English 1089


TANKÖNYVTÁR
Elnök : Dárdai Ágnes  tankönyvkutató, Pécsi Tudományegyetem

10.00 - 12.00
Robert Maier (történész, Braunschweig): A Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet céljai és tevékenysége
Benoit Falaize (történész, Párizs): A francia Nemzeti Pedagógiai Kutatóintézet a kutatás és a szakmai gyakorlat között: út az oktatáspolitika támogatásához 
Varga Katalin (igazgató, OPKM) A Magyar Nemzeti Tankönyvtár céljai és tevékenysége
Együttműködési megállapodás a Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum között
12.00 - 12.20 Szünet

TANKÖNYVKUTATÁS – TANKÖNYVTÖRTÉNET
Elnök: Miklósi László elnök, Történelemtanárok Egylete

12.20 - 14.00
Katona András (történész, Budapest): A magyar történelemtanítás történetéből
Kaposi József (történész, Budapest): A történelmi gondolkodás fejlesztésének lehetőségei
Nagy Péter Tibor (történész, Budapest): Tankönyvviták a 20. század végén

ZÁRSZÓ

A KONFERENCIA TÁMOGATÓI
Atelier. Magyar-Francia Társadalomtudományi Központ
Francia Intézet, Budapest
Goethe Intézet- Budapest
Magyar Történelmi Társulat
Nemzeti Tankönyvkiadó
Szlovák Kulturális Intézet
Történelemtanárok Egylete
ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) Budapest