2010. november 4., csütörtök

Interetnikus konfliktusok Közép-Európában - a múltban és a jelenben

A Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya, a Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkabizottsága és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Intézetének Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszéke


„Interetnikus konfliktusok Közép-Európában - a múltban és a jelenben”

címmel konferenciát szervez
A konferencia időpontja: 2010. november 12-13.

A konferencia helye: Pécs, Ifjúság útja 6, PTE BTK Kari Tanácsterem


Részletes program az ugrás után: 


Programok:

November 12.

10.00 Regisztráció
10.30 Megnyitó

Előadások

11.00 Prof. Dr. Gerhard Seewann PTE BTK : A magyarországi németek lojalitás-konfliktusa Horthy és Hitler között
11.15 Prof. Dr. Dövényi Zoltán (DSc), PTE TTK- Szalai Gábor (PhD-hallgató) PTE TTK: A második világháborút követő migrációk hatása a dél-dunántúli lokális közösségekre
11.30 Dr. Gerhard Baumgartner (PhD), Fachhochschule Joanneum, Graz: Az 1995-ös bombamerénylet Felsőőrben (Oberwart) és hatása az osztrák kisebbségi politikára
11.45 Prof. Dr. Hajdú Zoltán (DSc), MTA RKK: A poszt-jugoszláv térség etnikai konfliktusai, 1990-2010
12.00 Prof. Dr. Kupa László (CSc), PTE BTK: Küzdelem a ’fantommal’ ?! Bibó István Trianonról
12.15 Összegzés, vita

12.45 Szünet

14.00 Dr. Manfred Glauninger, Österreichische Akademie der Wissenschaften: Kontakt-Konflikt-Integration. Wien als ethnischer und sprachlicher „Schmelztiegel” im 19. und 20. Jahrhundert
14.15 Prof. Dr. Tóth Pál Péter (DSc), KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Asszimiláció az észak-erdélyi magyarság körében. Történeti visszatekintés
14.30 Dr. Ózer Ágnes (PhD), Újvidéki Városi Múzem: A történészek és a történetírás szerepvállalása a 20, századvégi délszláv interetnikus összetűzésekben
14.45 Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén (PhD), Újvidéki Egyetem, Szabadka: Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után
15.00 Összegzés, vita

15.30 Szünet

15.45 Dr. Richard Reutner (PhD), Österreichische Akademie der Wissenschaften: Die Sprachkonflikte in der Habsburgmonarchie im Fokus der Diskursanalyse 
16.00 Dr. Vitári Zsolt (PhD), PTE BTK: Ifjúság és politika. Küzdelem a magyarországi német ifjúság iskolán kívüli neveléséért.
16.15 Dr. Gerner Zsuzsanna (PhD), PTE BTK: Modern rabszolgasors valahol Oroszországban – egy kényszermunkára elhurcolt német nő levelezése alapján,
16.30 Dr. Fedeles Tamás (PhD) PTE BTK: A királyi privilégiumtól a vérvádig. A zsidók helyzete a késő középkori Magyar Királyságban
16.45 Dr. Kolumbán Vilmos (PhD), Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár: Magyar-román kapcsolatok a Hunyad-Zarándi Református Egyházmegyében
17.00 Összegzés, vita

Állófogadás

November 13.

9.00 Prof. Dr. Font Márta (DSc) PTE BTK: Népek és szokások. A római és ortodox kereszténység a középkori Magyarországon
9.15 Dr. Kugler József (PhD), MTA RKK: A magyar-csehszlovák lakosságcsere –egy sajátos XX. századi közép-európai etnikai konfliktus
9.30 Dr. Kovács Attila (PhD), Institut for Ethnic Studies, Ljubljana: Jugoszlávia Kominformból való kizárásának (ki)hatásai a jugoszláv és a magyar kisebbségpolitikára: muravidéki és rábavidéki példák
9.45 Dr. Munda Hirnök Katalin (PhD), Institute for Ethnic Studies, Ljubljana: Deportálások a nyugati határszélen az 1950-es években
10.00 Prof. Dr. Tóth József (DSc) PTE TTK - Szentirmai László (PhD-hallgató), PTE TTK: Változások a Kárpát-medence városi népességének nemzetiségi összetételében (1870- 2010),
10.15 Sipos Mónika (PhD-hallgató) PTE BTK: Konszenzus és konfliktus a mai kárpátaljai társadalomban
10.30 Dr. Virág Tünde (PhD, MTA RKK): A migráció irányai és hatása a helyi társadalomra

10.45 Összegzés, vita

11.15 Szünet

11.30 Zárszó

A konferencia támogatója: a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara.

Nincsenek megjegyzések: