2013. szeptember 12., csütörtök

A Magyar Történelmi Társulat 2013. évi vándorgyűlése – Háborús mindennapok a hátországban és a hadszíntéren 1939–1945

Időpont: 2013. október 3-4.
Helyszín: MTA SZAB székháza, díszterem
Szeged, Somogyi u. 7.

Program

2013. október 3. (csütörtök)
11.00 – 11.30 Megnyitó
A konferenciát megnyitja: Orosz István, a Magyar Történelmi Társulat elnöke
A résztvevőket köszönti: Csernus Sándor, az SZTE BTK dékánja
Bevezetőt tart: Gyarmati György, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke

I. szekció
Elnök: Gyarmati György
11.30–12.00 Gyáni Gábor: (MTA BTK TTI): Háborús hétköznapok: problémák és források
12.00–12.20 Ormos Mária (PTE): Egy budai ház 1944-45-ben
12.20–12.40 Szakály Sándor (NKE): Levelek a frontról
12.40–13.00 Kérdések, vita

13.00 – 14.00 Ebédszünet

II. szekció
Elnök: A. Sajti Enikő (SZTE BTK)
14.00–14.20 Széchenyi Ágnes (MTA BTK ITI): Írói élethelyzetek tükröződése az irodalmi művekben 1938 – 1945 (Illyés Gyula, Németh László, Déry Tibor, Márai Sándor)
14.20–14.40 Cora Zoltán (SZTE BTK): Közegészségügy és szociálpolitika Magyarországon 1941 – 1944
14.40–15.00 Giczi Zsolt (SZTE BTK): Az evangélikus egyház szerepvállalása a magyarországi háborús propagandában
15.00–15.20 Olasz Lajos (SZTE JGYPK): Frontvonal a hátországban – polgári légoltalmi szolgálat a 2. világháború éveiben
15.20–15.30 Kérdések, vita

15.30–15.40 Szünet

III. szekció
Elnök: Vonyó József (PTE)
15.40– 16.00 Csernus Sándor (SZTE BTK): Francia hadifoglyok Magyarországon
16.00–16.20 Pihurik Judit (SZTE BTK): „Utasítás hátországba távozók számára” – feljegyzések a hadszíntérről
16.20–16.40 Kiss Gábor Ferenc (SZTE JGYPK): A katonai bűnügyek néhány jellegzetessége
16.40 – 17.00 Kérdések, vita


2013. okóber 4. (péntek)
IV. szekció
Elnök: Szász Zoltán (MTA BTK TTI)
09.00–09.20 A. Sajti Enikő (SZTE BTK): „…megszűnt a szabadság szeplőtelen fogantatása.” Várady Imre hétköznapjai a Bánátban 1941 – 1945
09.20–09.40 Bárdi Nándor (MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutatói Intézet): Észak-Erdély 1940–1944 – magyarok és nemzetiségiek
09.40–10.00 Simon Attila (Selye János Egyetem, Komárom): A felvidéki szellem és az úri Magyarország találkozása 
10.00 – 10.20 Kérdések, vita

10.20–10.30 Szünet

V. szekció
Elnök: Pihurik Judit (SZTE BTK)
10.30–10.50 Karsai László (SZTE BTK): Zsidó hétköznapok Endre László alispán vármegyéjében 1938–1943
10.50–11.10 Molnár Judit (SZTE ÁJTK): Zsidók és csendőrök a gettókban, gyűjtőtáborokban 1944-ben
11.10 – 11.30 Kérdések, vita

11.30 – 11.40 szünet

VI. szekció
Elnök: Ferwagner Ákos (MTA SZAB)
11.40–12.00 Palasik Mária (ÁBTL): A „világtörténelem szemtanúi” – magyar egyetemisták az összeomló Németországban
12.00–12.20 Rigó Róbert (Kecskeméti Főiskola): Mindennapi élet Kecskeméten 1944–45-ben
12.20–12.40 Zombori István: A katolikus egyház és a szovjet hadsereg, 1944–1945
12.40–13.00 Kérdések, vita

13.00 Zárszó: Orosz István, a Magyar Történelmi Társulat elnöke

Szervező az MTT, az MTA Szegedi Területi Bizottsága Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságának, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának, valamint az SZTE BTK Történeti Intézetének támogatásával.

Nincsenek megjegyzések: