2008. november 21., péntek

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt a pécsi felsőfokú történészképzés hármas jubileuma alkalmából rendezendő tudományos emlékülésre

1. nap: 2008. 11. 28. (péntek)
14–18.30 óra: Ünnepi megemlékezés (a PTE konferenciaterme, Ifjúság u. 6. A épület) Elnököl: Fischer Ferenc, egyetemi tanár, intézetigazgató
14.00 – 14.15 Köszöntők Gábriel Róbert, egyetemi tanár, a PTE rektora; Orosz István, akadémikus, a Magyar Történelmi Társulat elnöke; Somos Róbert, egyetemi tanár, a PTE BTK dékánja

14.15 – 15.45 Visszatekintés
Font Márta: Történészképzés és kutatás az Erzsébet Tudományegyetemen (1923–1940)
Vonyó József: A tanárképzés eredményei és tapasztalatai a Pedagógiai/Tanárképző Főiskolán (1948–1983)
Ormos Mária: Alapítás és tapasztalatok. A történészképzés 25 éve a JPTE/PTE-n (1983–2008)
Fischer Ferenc: A jubileumi kötet bemutatása
15.45 – 16.00 Szünet

A Történettudományi Intézetben folyó képzés ma
16.00 – 17.00 Az intézeti tanszékek bemutatkozása I.
Ókortörténeti Tanszék (Vargyas Péter, tanszékvezető egyetemi tanár)
Régészeti Tanszék (Visy Zsolt, tanszékvezető egyetemi tanár)
Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (Font Márta, tanszékvezető egyetemi tanár)
17.00 – 17.15 Szünet

17.15 –18.15 Az intézeti tanszékek bemutatkozása II.
Újkortörténeti Tanszék (Hahner Péter, tanszékvezető egyetemi docens)
Modernkori Történeti Tanszék (Fischer Ferenc, tanszékvezető egyetemi tanár)
Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék (Vitári Zsolt, egyetemi tanársegéd)
18.15–18.45: Az Interdiszciplináris Doktori Iskola történelem programjainak bemutatkozása
„A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban” (Visy Zsolt, programvezető)
„A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900–1800 között” (Font Márta, programvezető)
„Magyarország és Európa a 18-20. században” (Ormos Mária, programvezető)

19.00 óra: A kiállítás megnyitása (a PTE BTK–TTK Aulája, Pécs, Ifjúság u. 6. A épület)Dokumentumok a pécsi felsőfokú történészképzés történetébőlA PTE Történettudományi Intézetének válogatott publikációi A kiállítást megnyitja: Fischerné Dárdai Ágnes, a PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója


2. nap: 2008. 11. 29. (szombat)
(Rókus u. 2. M épület 207-es előadó)

9.00–13.00: Szakmai előadások
Elnököl: Font Márta, egyetemi tanár, rektorhelyettes
9.00 – 9.20: Vargyas Péter (Ókortörténeti Tanszék): Létezett-e méd birodalom?
9.20 – 9.40: Grüll Tibor (tudományos munkatárs, Ókortörténeti Tanszék): Mikor vált rómaivá Jeruzsálem?
9.40 – 10.00: Visy Zsolt (Régészeti Tanszék): Megjegyzések a segédcsapatok dáciai diszlokációjához
10.00 – 10.20: Bagi Dániel (egyetemi docens, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék): Sclavinia-Sclavonia. Egy történeti földrajzi fogalom változásai a középkorban
10.20 – 10.40: Sashalmi Endre (egyetemi docens, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék): Az abszolút monarchia az ikonográfiában
10.40 – 11.10: Szünet

11.10 – 11.40: Hahner Péter (Újkortörténeti Tanszék): Talleyrand és a francia forradalom
11.40 – 12.00: Gőzsy Zoltán (egyetemi tanársegéd, Újkortörténeti Tanszék): Az államismereti iskola hatása az újkori történetírásra és államfejlődésre
12.00 – 12.20: Ormos Mária (professor emerita, Modernkori Történeti Tanszék): Válságok
12.20 – 12.40: Fischer Ferenc (Modernkori Történeti Tanszék): Térkép és történelem. A világ nem csak Európából nézve
12.40 – 13.00: Gerhard Seewann (egyetemi tanár, Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék): Horthy és Hitler között. A magyarországi németek lojalitásának kérdése
13.00 – 14.30: ebédszünet

15.00 – 18.00: Workshop-ok öt témában (Rókus u. 2. M épület)
1. * A történelemtanár-képzés és a gyakorlato Az egyetemen folyó szakmai képzés tapasztalatai (előadások, szemináriumok, szakdolgozat) – 207-es előadó
Vitavezető: Font Márta – Vonyó József

* A módszertani képzés tanulságai – 204-es előadó
Vitavezető: Fischerné Dárdai Ágnes – Bagi Dániel – Dévényi Anna

2. A történeti ismeretek és szükségességükről alkotott kép a 14-18 éves korosztály körében. Történelemtanítás az általános és középiskolákban – 216-os előadó
Vitavezető: Vargyas Péter – Rutsch Nóra

3. Mire jó a történészdiploma? Életpályák, érvényesülési lehetőségek a történelem szakos diplomával – 215-ös előadó
Vitavezető: Hahner Péter – Nagy Mariann

4. A régészet és a kulturális örökség képzése, társadalmi hasznossága – 214-es előadó
Vitavezető: Visy Zsolt

19.00 órától Csoport- ill. évfolyam-találkozók, szűkebb baráti körök kötetlen beszélgetése (egyéni szervezésben)
Jubileumi Szakest!

2008. november 25. (kedd) - Lépcsőház
Jubileumi Történelem Szakest!
19:30 - Kapunyitás
20:00 - Programok (részletek később)
23:00 - Buli hajnalig (DJ Bogár)
italakció: Wiskey-Kola 350 HUF
Vodka-Narancs 350 HUF (Bols)
Belépő: 250 HUF
p.

2008. november 20., csütörtök

Itt és MOSZT
A Modernkori Oroszország és Szovjetunió Töréneti Kutatócsoport kerekasztal-beszélgetést rendez
Az orosz-grúz konfliktus előzménye és háttere címmel.
Bevezetőt mond: Lengyel Gábor phd hallgató
a beszélgetés moderátora: Bebesi György egyetemi docens, a MOSZTkutatócsoport vezetője
Helyszín: PTE-BTK Rókus utcai M épülete 207-es terem
Időpont 2008 november 24. hétfő 18:00
p.

2008. november 4., kedd

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Horvát-Magyar Kapcsolatok interdiszciplináris konferencia
Időpont: 2008. november 11.
Helyszín: PTE-BTK, Kari Tanácsterem (Ifjúság útja 6.)

1. szekció
9:00 Miszler Tamás (Történészcéh Egyesület): Megnyitó
9:10 Vesna Peckalj Njikos (Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulja): Köszöntő
9:20 Dr. Gyurok János (PTE-BTK): A horvát és a magyar kisebbségi törvény főbb jellemzői
9:40 Dr. Sokcsevits Dénes (PTE-BTK):
Néhány (sztereotip)kép a magyar-horvát kapcsolatok történetéből
10:00 Dr. Hajdú Zoltán (PTE-TTK):
Kötés és oldás, 1868-1918 (A magyar-horvát közjogi kapcsolat értékelése a két világháború között)
10:20 Gyermán István (PTE-KTK): A horvát-magyar regionális energiapolitika lehetőségei
10:40 Kérdések, vita
10:50 Szünet


2. szekció
11:10 Sipos Tünde (PTE-BTK): A Magyar Egyesületek Szövetségének működése — magyar identitás megőrzése Horvátországban
11:30 Máté Gábor (MTA Néprajzi Kutatóintézet):
Háztörténet, településtörténet, történeti táj — a drávaszögi népi-építészeti felmérések kontextusai
11:50 Dr. Kondor Tamás (PTE-PMMK):
Drávaszögi épített értékeink mint társadalomformáló erők
12:10 Minorics Tünde (PTE-FEEK): Határátlépő örökségünk – Poklada
12:30 Kérdések, vita
12:40 Szünet


3. szekció
13:00 Szeberényi Gábor (SZTE-BTK; PTE-BTK):
Szlavónia „határai” az Árpád-korban
13:20 B. Halász Éva (MOL; MTA-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport):
Nagykemlék — egy szlavón várispánság a XIV. században
13:40 Varga Szabolcs (PPHF): Az önállóság határai. A nádor szerepe a horvát közigazgatásban
14:00 Dr. Gőzsy Zoltán (PTE-BTK): A
Dél-Dunántúl egyházszervezetének horvát vonatkozásai a 18. század első felében
14:20 Dr. Ress Imre (MTA-TTI):
Informális hatalmi tényezők a dualizmuskori magyar-horvát kormányrendszerben
14:40 Kérdések, vitaA konferencia után zenés-táncos rendezvények a TK-n:
18:00 Táncház
21:00 BALKAN FANATIK koncert

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2008. november 3., hétfő

Programajánló IV.
Határátlépők dialógusa
2008.nov.13. 18.00
Hotel Palatinus, Bartók terem (Pécs, Király u.5.)
Az interkulturális kompetencia területén történetileg és a jelenre vonatkozóan e cselevési terek és az itt nyert tapasztalatok és képességek feltárása
célja annak a dialógusnak, amely egy pódiumbeszélgetés formájában „határátlépőket” kíván asztalhoz ültetni közös tapasztalatcserére.

Résztvevők:
Klaus Werner Johannis, tanár, Nagyszeben polgármestere
Dr. Dubravka Valić Nedeljković, az Újvidéki Egyetem Médiatanulmányok Intézetének egyetemi docense
Zvonimir Ivković, színházi menedszer, az eszéki Horvát Nemzeti Színház korábbi intendánsa
Dr. Frank Gábor, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alelnöke,
Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium főigazgatója
Dr. Méhes Márton, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem kancellárja
Ágoston Zoltán, a Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesztője
Prof. Dr. Gerhard Seewann, PTE BTK Német Történelem és Kultúra
Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék
p.
Programajánló III.

Könyvbemutató - Ormos Mária: Németország története a 20. században
Hely: PTE Történettudományi Intézete, Pécs, Rókus u. 2. II. emelet 207-es előadó
Időpont: 2008. november 12. (szerda) 17 óra
Előadást tart Ormos Mária (akadémikus) Leigázott társadalom, ellenálló társadalom. A nemzetiszocialista Németország 1933–1945. címmel
Petra (köszönet Furkó Andinak)
Programajánló II.

Az I. világháború befejezésének 90. évfordulója alkalmából nov. 6-9. között nemzetközi rendezvénysorozatot rendeznek Pécsett.
November 7-én, 10:00 - 16:40 között, a Konferenciateremben (Ifjúság útja 6.) Az I. világháború magyar, európai és tenegerntúli dimenziói, 1914-1918. címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendeznek hazai és külföldi résztvevőkkel. Többek között meghallgathatod Prof. dr. Fischer Ferenc, dr. Hornyák Árpád, Prof. dr. Gerhard Seewann előadásait.
Részletes programért írj a torteneszceh@gmail.com-ra.
Petra (köszönet Furkó Andinak)

2008. november 2., vasárnap

Programajánló


PÉNZ, GAZDASÁG ÉS POLITIKA A 19-21. SZÁZADBAN

országos tudományos konferencia

időpont: 2008. november 5-6.

helyszín: Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat székháza

Pécs, Felsőmalom utca 10.


A konferencián előad többek között Ormos Mária, Nagy Mariann, Rab Virág, Harsányi Iván, Hornyák Árpád és Kaposi Zoltán. Bővebb programért írj a torteneszceh@gmail.com email-címre, hogy felkerült programajánló hírlevelünkre.
Petra