2013. november 1., péntek

Die Zips, Schatzkammer der Ostslowakei - Bildervortrag von Arne Franke

Die Zips, Schatzkammer der Ostslowakei

Bildervortrag von Arne Franke

Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Zusammenarbeit mit folgenden deutschsprachigen Universitäten, Lehrstühlen, Instituten und Kulturzentren:

Pécs/Fünfkirchen Universität Pécs, Historisches Institut/Történettudományi Intézet
Donnerstag, 14. November 2013, 18:00 Uhr, Rókus u. 2, Gebäude M, Raum 207

Die malerisch in die Vorgebirgslandschaft südöstlich der Hohen Tatra eingebettete Zips (slowak. Spiš) zählt zu den noch immer wenig bekannten Kulturlandschaften Ostmitteleuropas, nachdem sich die bis 1918 zu Ungarn gehörende Region seit dem Zweiten Weltkrieg hinter dem Eisernen Vorhang verbarg. Damit schwand auch die Kenntnis um die reichen Kunst- und Kulturschätze, die von einer multiethnisch geprägten Bevölkerung - vorwiegend Slowaken, Ungarn und Karpatendeutschen, den "Zipser Sachsen" - geschaffen worden waren. Letztere kamen, gerufen durch die ungarischen Könige, seit dem 12. Jahrhundert als Siedler in das Land und gründeten zahlreiche Dörfer und Städte, die noch heute von den künstlerischen Einflüssen aus Deutschland, Österreich, Böhmen und Siebenbürgen künden.
Der Vortrag illustriert die Entwicklung dieser Kulturlandschaft anhand prominenter Baudenkmäler wie dem in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommenen "Zipser Kapitel".

Arne Franke studierte Kunstgeschichte in Frankfurt a. M. und arbeitete als Denkmalpfleger in Görlitz. Er ist als Bauforscher, Ausstellungsmacher, Autor und Dozent für Architekturgeschichte und Denkmalpflege tätig. Beim Deutschen Kulturforums östliches Europa erschienen seine Kulturreiseführer über das Hirschberger Tal in Schlesien und Kirchenburgen im südlichen Siebenbürgen. Ein Buch über die Zips und die Ostslowakei ist in Vorbereitung.

Tudományos emlékkonferencia Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából

A konferencia helyszíne: Pécs, Ifjúság u. 6., Pécsi Tudományegyetem, Kari Tanácsterem
Időpontja: 2013. november 8-9.


Program


November 8. (péntek)

14:00-14:20 A konferenciát megnyitja Fischer Ferenc, az MTA doktora, egyetemi tanár, a PTE BTK dékánja
Elnököl: Vonyó József PhD, c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti tanszék

14:20-14:50 Nagy vitapontok a XX. század elején Magyarországon – Magyar FigyelőTőkéczki László,  PhD, egyetemi docens, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék tanszékvezetője

14:50-15:20 Apológia és rendszerkritika – Szász Zoltán, kandidátus, c. egyetemi tanár, MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója

15:20-15:50 Herczeg Ferenc és a revíziós gondolat – Zeidler Miklós, PhD, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék adjunktusa

15:50-16:10 Szünet

16:10-16:40 A magyarországi németek asszimilációjának és disszimilációjának kérdése a két világháború között – Marchut Réka, PhD, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet tudományos segédmunkatársa

16:40-17:10 Nemzeti és globális: a korabeli média működése – Sipos Balázs, PhD, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék adjunktusa

17:10-17:40 Herczeg Ferenc, a politikai publicista – Gazdag László, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola

17:40-18:00 Március 15. az Új Időkben – Gyarmati György, az MTA doktora, a PTE BTK egyetemi tanára, az ÁBTL főigazgatója

18:00-18:45 Vita


November 9. (szombat)

Elnököl: Nagy Imre, az MTA doktora, a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti Tanszékének professor emeritusa

9:30-10:00 Irodalmi szerepvállalás és poétikai alakítottság Herczeg Ferenc prózaművészetében – Mekis D. János, PhD, a PTE BTK egyetemi docense, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék tanszékvezetője

10:00-10:30 Herczeg Ferenc színházáról – P. Müller Péter, az MTA doktora, a PTE BTK egyetemi tanára, a BTK dékánhelyettese

10:30-11:00 Herczeg Ferenc "tündöklése és bukása". Az író megítélésének változása kortársai szemszögéből – Szávold Brigitta, a PTE BTK egyetemi hallgatója

11:00-11:30 Mi, a cserebőrűek. A fantasztikum szerepe Herczeg Ferenc irodalmi alkotásaiban. – Veres Miklós, muzeológus, ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, Petőfi Irodalmi Múzeum

11:30-12:10 Vita

12:10 Zárszó

Szervezők: Magyar Történelmi Társulat és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara

2013. szeptember 12., csütörtök

A Magyar Történelmi Társulat 2013. évi vándorgyűlése – Háborús mindennapok a hátországban és a hadszíntéren 1939–1945

Időpont: 2013. október 3-4.
Helyszín: MTA SZAB székháza, díszterem
Szeged, Somogyi u. 7.

Program

2013. október 3. (csütörtök)
11.00 – 11.30 Megnyitó
A konferenciát megnyitja: Orosz István, a Magyar Történelmi Társulat elnöke
A résztvevőket köszönti: Csernus Sándor, az SZTE BTK dékánja
Bevezetőt tart: Gyarmati György, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke

I. szekció
Elnök: Gyarmati György
11.30–12.00 Gyáni Gábor: (MTA BTK TTI): Háborús hétköznapok: problémák és források
12.00–12.20 Ormos Mária (PTE): Egy budai ház 1944-45-ben
12.20–12.40 Szakály Sándor (NKE): Levelek a frontról
12.40–13.00 Kérdések, vita

13.00 – 14.00 Ebédszünet

II. szekció
Elnök: A. Sajti Enikő (SZTE BTK)
14.00–14.20 Széchenyi Ágnes (MTA BTK ITI): Írói élethelyzetek tükröződése az irodalmi művekben 1938 – 1945 (Illyés Gyula, Németh László, Déry Tibor, Márai Sándor)
14.20–14.40 Cora Zoltán (SZTE BTK): Közegészségügy és szociálpolitika Magyarországon 1941 – 1944
14.40–15.00 Giczi Zsolt (SZTE BTK): Az evangélikus egyház szerepvállalása a magyarországi háborús propagandában
15.00–15.20 Olasz Lajos (SZTE JGYPK): Frontvonal a hátországban – polgári légoltalmi szolgálat a 2. világháború éveiben
15.20–15.30 Kérdések, vita

15.30–15.40 Szünet

III. szekció
Elnök: Vonyó József (PTE)
15.40– 16.00 Csernus Sándor (SZTE BTK): Francia hadifoglyok Magyarországon
16.00–16.20 Pihurik Judit (SZTE BTK): „Utasítás hátországba távozók számára” – feljegyzések a hadszíntérről
16.20–16.40 Kiss Gábor Ferenc (SZTE JGYPK): A katonai bűnügyek néhány jellegzetessége
16.40 – 17.00 Kérdések, vita


2013. okóber 4. (péntek)
IV. szekció
Elnök: Szász Zoltán (MTA BTK TTI)
09.00–09.20 A. Sajti Enikő (SZTE BTK): „…megszűnt a szabadság szeplőtelen fogantatása.” Várady Imre hétköznapjai a Bánátban 1941 – 1945
09.20–09.40 Bárdi Nándor (MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutatói Intézet): Észak-Erdély 1940–1944 – magyarok és nemzetiségiek
09.40–10.00 Simon Attila (Selye János Egyetem, Komárom): A felvidéki szellem és az úri Magyarország találkozása 
10.00 – 10.20 Kérdések, vita

10.20–10.30 Szünet

V. szekció
Elnök: Pihurik Judit (SZTE BTK)
10.30–10.50 Karsai László (SZTE BTK): Zsidó hétköznapok Endre László alispán vármegyéjében 1938–1943
10.50–11.10 Molnár Judit (SZTE ÁJTK): Zsidók és csendőrök a gettókban, gyűjtőtáborokban 1944-ben
11.10 – 11.30 Kérdések, vita

11.30 – 11.40 szünet

VI. szekció
Elnök: Ferwagner Ákos (MTA SZAB)
11.40–12.00 Palasik Mária (ÁBTL): A „világtörténelem szemtanúi” – magyar egyetemisták az összeomló Németországban
12.00–12.20 Rigó Róbert (Kecskeméti Főiskola): Mindennapi élet Kecskeméten 1944–45-ben
12.20–12.40 Zombori István: A katolikus egyház és a szovjet hadsereg, 1944–1945
12.40–13.00 Kérdések, vita

13.00 Zárszó: Orosz István, a Magyar Történelmi Társulat elnöke

Szervező az MTT, az MTA Szegedi Területi Bizottsága Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságának, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának, valamint az SZTE BTK Történeti Intézetének támogatásával.