2010. június 17., csütörtök

Konferencia a magyarországi németek betelepítéséről a 18. században

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar és Magyarországi Németek Országos önkormányzata szervezésében

Konferencia a magyarországi németek betelepítéséről a 18. században
Szekszárd, 2010. június 26. 

Helyszín: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar "E" épülete (Szekszárd, Szent István tér 15-17.)

Program
11.00 óra a konferencia megnyitása, köszöntők (Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke; Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke)

Előadások
Dr. Norbert Spannenberger (tudományos munkatárs, Lipcsei Egyetem, Kelet-Közép-Európa Története és Kultúrája Szellemtörténeti Intézet): Nemzetiség és felekezetiség: a 18. századi migrációs folyamatok motorja?

Dr. Gőzsy Zoltán (egyetemi adjunktus, PTE TTI): Az egyházi struktúra kiépülésének tanulságai a 18. századi német közösségek esetében

Dr. Varga Szabolcs (főiskolai docens, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Egyháztörténelem Tanszék): A plébániahálózat újjászületése Tolna megyében a 18. század első évtizedeiben

Prof. Dr. Csoma Zsigmond (a Magyar Bortörténeti Társaság elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Kora Újkori Történeti Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék): Etnikai sajátosságok a magyarországi németek bortermelésében

Zárszó (Heimann Zoltán, a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat testületének tagja; Fusz György, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar főigazgatója)

Program itt.

2010. június 13., vasárnap