2012. november 27., kedd

A Pécs Története Alapítvány konferenciája

20 ÉVES A PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY
A PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY
konferenciája
2012. december 7. 10 óra
Helyszín: Városháza közgyűlési terme, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

PROGRAM

A konferencia résztvevőit köszönti Dr. Ujvári Jenő, a Pécs Története Alapítvány elnöke
Megnyitja: Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

Előadások:
10.20-11.00 Vonyó József, c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
A pécsi monográfia előkészítésének 20 éve

11.00-13.00 óráig elnököl Font Márta, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék 
Előadások:
11.00-11.40 Visy Zsolt, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Régészet Tanszék
Sopianae topográfiája az újabb kutatások fényében

11.40-12.10 Koszta László, tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Püspökváros és vonzáskörzete a 11-14. században

12.10-12.40 Petrovics István, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Pécs, egy püspökváros a késő középkorban

14.00-15.30 óráig elnököl Pilkhoffer Mónika, adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
Előadások:
14.00-14.30 Sudár Balázs, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
Ismeretlen ismerősök – arcok a török Pécsről

14.30-15.00 Varga Szabolcs, főiskolai docens, Pécsi Hittudományi Főiskola
Válaszúton: Pécs 16. századi történetének periodizációja

15.00-15-30 Nagy Imre Gábor, főlevéltáros, osztályvezető Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
Pécs igazgatási centrummá válása a 19. században

15.30-15.45 Kávészünet

15.45-17.45 óráig elnököl Vonyó József, c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
Előadások:
15.45-16.15 Rozs András, ny. levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
Rendszerváltási folyamatok Pécsett: 1945-1948, 1956, 1989-1990
 
16.15-16.45 Ravasz Gyöngyvér, történelemtanár, Janus Pannonius Gimnázium
A helytörténet szerepe a történelemoktatásban

16.45-17.15 Kaposi Zoltán, egyetemi tanár, PTE KTK Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete
Gazdasági modernizáció Pécsett a 19. században

17.15-17.45 Vita, Zárszó

2012. november 10., szombat

A németek mint megfigyeltek a hidegháborúban - nemzetközi konferencia

A németek mint megfigyeltek a hidegháborúban
A német kisebbség és a kitelepítettek szervezeteinek 
megfigyelése és állambiztonsági ellenőrzése 
Kelet-Európában és a két Németországban 
a szocialista országok állambiztonsági szervei által 
1945-1990


Internationale Konferenz – International Conference
Deutsche unter Beobachtung im Kalten Krieg 
Beobachtung und staatssicherheitliche Kontrolle
der deutschen Minderheiten und der Vertriebenenorganisationen
im östlichen Europa und in den beiden deutschen Staaten
durch die Staatssicherheitsdienste der sozialistischen Länder
1945 – 1990

Germans under Observation in the Cold War
State Control and the Observation of
German Minorities and Displaced Ethnic Germans
in Eastern and Southeast Central Europe and in the Two Germanies
by the State Security Services of the Socialist States
1945-1990

Pécs, 15.-17. November 2012
15.11.2012: Konferenzsaal der Philosophischen Fakultät
Conference Hall of the Faculty of Humanities 
Pécs, Ifjúság útja 6.
16.-17.11. 2012: Konferenzsaal der Philosophischen Fakultät
Conference Hall of the Faculty of Humanities 
Zsolnay Kulturális Negyed, Major utca 21, Gebäude H – Building H



Veranstalter - Arrangement: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde - Institute of the History and Regional Study of the Danube Swabians, Tübingen (IdGL), Stiftungslehrstuhl für deutsche Geschichte und Kultur
im südöstlichen Mitteleuropa an der Philosophischen Fakultät der Universität Pécs (PTE BTK TTI)


Programm – Programme 

15. November 2012 (Donnerstag – Thursday)
18.00 Begrüßung – Opening 
Dr. Mathias Beer, IdGL 
Prof. Ferenc Fischer, Dekan – Dean, PTE BTK 
Prof. György Gyarmati, ÁBTL 
Prof. Gerhard Seewann, PTE BTK TTI 

18.30 Festvortrag - Opening presentation
Dr. Heike Amos: Heimatvertriebene in BRD und DDR im Fadenkreuz von SED und MfS 


16. November 2012 (Freitag – Friday)
Moderation: Dr. Mathias Beer 

9.30 Prof. György Gyarmati: Zur innenpolitischen Lage der Ungarndeutschen in der Rákosi-Ära 
10.15 Dr. Ágnes Tóth: Staatliche Maßnahmen betreffend die heimatvertriebenen Rückkehrer nach Ungarn (1946-1950)
11.00-11.30

Kaffeepause – Coffee Break 

11.30 Katalin Gajdos-Frank: Die Staatssicherheitsdienste und die Ungarndeutschen zwischen 1945 und 1956  
12.15 Dr. Andreas Schmidt-Schweizer: Die Beziehungen der „Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn” zum kommunistischen Regime (1951-1989)

13.00-14.30  
Mittagspause – Lunch Break 

Moderation: Dr. Georg Herbstritt 
14.30 Krisztina Slachta:  Überwachung ungarndeutscher „Verwandtenbesucher” in den 1960er Jahren  
15.15 Dr. Jerguš Sivoš: German Minority in Slovakia under the Surveillance of State Security

16.00-16.30 
Kaffeepause - Coffee Break

16.30 Dr. Mathias Beer: Asymmetrische Geschichtsschreibung. Methodische Anmerkungen zur Auswertung von Akten aus dem Bereich der Sicherheitsdienste

17.15 Dr. Corneliu Pintilescu: The use and abuse of a concept:  the concept of «German Nationalists» in the activity of the Romanian Secret Service (1948-1989) 


17. November 2012 (Samstag – Saturday)
Moderation: Prof. Dr. Gerhard Seewann
9.30 Dr. Mihály Zoltán Nagy: The secret file of bishop Márton Áron and the Romanian Catholic Church 
10.15 Dr. Cosmin Budeanca: Bishop Albert Klein and the emigration of Germans from Romania (1969-1989). Some aspects

11.00-11.30 
Kaffeepause - Coffee Break 

11.30 Dr. Stefan Sienerth: Rumäniendeutsche Schriftsteller im Visier der Securitate. Forschungsergebnisse und -desiderata
12.15 Dr. Georg Herbstritt: Die Rumäniendeutschen im Spiegel der Stasi-Akten
13.00-13.30 Schlußdiskussion – Closing remarks 


Organisation – Organizers
Krisztina Slachta
Prof. Dr. Gerhard Seewann