2009. november 30., hétfő

Konferencia Kristó Gyula születésének 70. évfordulóján

A Pécsi Tudományegyetem BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék és az MTA Pécsi Területi Bizottság Egyháztörténeti- és Kelet-EurópaTörténeti Munkabizottságai konferenciát rendeznek


KRISTÓ GYULA
a PTE díszdoktora emlékére születésének 70. évfordulóján
2009. december 4-5-én.
Helyszín: MTA PAB Székház konferenciaterme (7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

A részletes program megtekinthető itt2009. november 24., kedd

Államifjúságok és a német népcsoportok ifjúsági szervezetei Délkelet-Közép-Európában

A PTE BTK Történettudományi Intézet Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék 2009. december 4-5-én nemzetközi konferenciát rendez "Államifjúságok és a német népcsoportok ifjúsági szervezetei Délkelet-Közép-Európában" címmel. A konferencia nyelve német és angol.
 
A konferencia programja megtekinthető itt.

2009. november 21., szombat

Musica Sacra - Egyház(megye)i zenekultúra a Püspöki Könyvtárban

"Musica Sacra - Egyház(megye)i zenekultúra a Püspöki Könyvtárban" című kiállítás megnyitója 2009. november 25-én (szerdán) 10 órakor.


A kiállítást megnyitja: MAYER MIHÁLY megyéspüspök, JOBBÁGY VALÉR DLA, Liszt-díjas karnagy
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár Klimo Könyvtár (Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3.)

A kiállítás időtartama: 2009. november 25. - 2010. március 31.

p.

Együttműködés és/vagy versengés

Nemzetközi tudományos konferencia december 3-4-én a Dominikánus Házban.

Program:

december 3.
11.00 Nyitóelőadások: dr. Buda Béla pszichiáter, egyetemi tanár; dr. Ormos Mária, történész, akadémikus és dr. Gyáni Gábor történész, egyetemi tanár
15.00 - 16.00 Az együttműködés és versengés evolúciós alapjai - interaktív kerekasztal-versengés
17.00 - 18.30 Versengő férfiak, versengő nők - interaktív kerekasztal-beszélgetés

december 4.
10.00 - 11.30 Konszenzus és konfliktus a mai magyar társadalomban - interaktív kerekasztal-beszélgetés
12.00 - 13.30 Globalizáció: lehetőségek és kihívások - interaktív kerekasztal-beszélgetés
15.00 - 16.30 Nemzetközi együttműködés a két világháború között - interaktív kerekasztal-beszélgetés

Szervező: Rab Virág, egyetemi adjunktus PTE TTI Modernkori Történeti Tanszék
A konferencia minden érdeklődő számára nyitott. 
A részletes program megtekinthető itt.


p.

A mások élete - 2009.12.08 18:30 Dominikánus Ház

IDŐGÉP-IDŐKÉP
Történelem a filmvásznon – filmvetítéssel egybekötött történelmi korszakidézés

A mások élete

Rendező: Florian Henckel von Donnersmarck
Szereplők: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck
(Das Leben der Anderen, színes feliratos német dráma, 2006, 137')

Kelet-Berlin, 1983 novembere, hat évvel a berlini fal leomlása előtt: az NDK és állambiztonsági szolgálata még elnyomja a (másként) gondolkodókat, és kíméletlen megfigyelő-besúgó rendszere mindenkit behálóz. Ennek a gépezetnek tökéletes fogaskereke Gerd Wiesler százados (Ulrich Mühe), akit politikai nyomásra egy sikeres színpadi szerzőre, Georg Dreymanra (Sebastian Koch) és élettársára, az ünnepelt színésznőre Christa-Maria Sielandra (Martina Gedeck) állítanak. A rendszerhez vakon hű Wiesler a mások életét figyelve hamarosan ráébred saját életének kisszerűségére.
A mások élete
A történelmi hátteret dr. Hahner Péter történész, a PTE tanszékvezető egyetemi docense mutatja be.

Belépő
400 Ft
A rendezvényt a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatja.
A programsorozat további eseményei
Időgép-Időkép: Történelem a filmvásznon

Ügynökvadászat és/vagy múltfeltárás? 2009.12.09 18:00 Dominikánus Ház

Olyan történetekről lesz szó az előadásban, mint amilyet Karinthy Frigyes írt le Jézus keresztre feszíttetésének előzményeiről: midőn Pilátus a tömeghez fordult vala, s kérdé, kit engedjenek szabadon a „három lator" közül, egyenként – állítólag – mindenki a „názáreti" nevét kiáltá, de a nagy hangzavarban – és együttesen – az mégis Barabbasnak hallatszott...
Esetünkben is mindenki a múltfeltárás elkötelezett legátusaként nyújtja be kutatási kérelmét a levéltári forrásokat megismeremdő, mígnem a kutatás hozadéka gyakorta mégiscsak ügynökvadászattá transzformálódik.
Előadó
Dr. Gyarmati György egyetemi docens
(PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék)


Belépő
300 Ft
A rendezvényt a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatja.
A programsorozat további eseményei
MÚLTIDŐben Történelmi Előadássorozat


2009. november 14., szombat

MÚLTIDŐben Történelmi Előadássorozat - dr. Sashalmi Endre

2009. november 17-én 18 órakor a Dominikánus Házban dr. Sashalmi Endre, PTE TTI tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens

A cári hatalom képi ábrázolása
címmel tart előadást.

Részletes leírása itt olvasható.

A program szervezője a Pécsi Kulturális Központ, a rendezvényt a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatja.
Belépő: 300 Ft

p.

2009. november 6., péntek

Töris buli, 2009.11.10

2009.11.10-én töris buli lesz a Szenesben.
Belépő:
Töriseknek: 300HUF
Külsősöknek: 500HUF
Italakció: 1et fizet 2ör kap: 21:00-23:00 whiskey-cola 400Ft
Zene: Melone vs. pultoscsajok
Kapunyitás: 21:00

2009. november 2., hétfő

Kálvin - magyarság - Európa


Kálvin - magyarság - Európa 
című nemzetközi multidiszciplináris konferencia
Pécsett a Művészetek és Irodalom Házában (Széchenyi tér 7-8.)
Időpont: november 6-7.

Program:
2009. november. 6
12:00 – 12:30 Köszöntők: Dr. Gábriel Róbert rektor, Dr. Tóth József rektor emeritus,
Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
12:30-13:00 Dr. Szabó István (püspök, Dunamelléki Református Egyházkerület): A mi Kálvinunk
13:00-13:30 Dr. Soós Kálmán (rektor, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): Az 1552. évi beregszászi zsinattól a kárpátaljai magyarságig
13:30-14:00 Dr. Kósa László (egyetemi tanár, akadémikus, ELTE BTK): Magyar református „emlékezet helyei”
14:00-14:30 Dr. Tőkéczki László (főgondnok, Dunamelléki Református Egyházkerület, egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK): Kálvin teológiájának politikai hatása Magyarországon és Európában
14:30-15:00 Dr. Szilágyi Györgyi (egyetemi tanár rektorhelyettes, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szerepe a romániai magyar nyelvű felsőoktatás helyzetének előmozdításában
15:00-15:30 Hozzászólások és vita

15:30 – 16:00 Kávészünet

16:00-16:30 Dr. Lábadi Károly (egyetemi docens, Szent István Egyetem): A kálvinizmus és a megmaradás összefüggései a Drávaszögben
16:30-17:00 Dr. Kovács I. Gábor (tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TáTK): Reformátusok a magyarországi népszámlálásokban (Különös tekintettel a 2001. évi adatokra)
17:00-17:30 Peterdi Dániel (esperes, főjegyző, Dunamelléki Református Egyházkerület: Kálvin Baranyában
17:30-18:00 Németh Pál (református lelkész, Budapest – Pestszentlőrinc): Kálvinista identitás egykor és ma
18:00-18:30 Dr. Pap Norbert (habil. tanszékvezető egyetemi docens PTE TTK): Reformátusság - Területfejlesztés
18:30 - Hozzászólások és vita

Szervezők:
A Pécsi Tudományegyetem, a Baranyai Református Egyházmegye,
a Baranya Megyei Önkormányzat és a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégiuma