2012. szeptember 19., szerda

Kutatók Éjszakája - Hétköznapok a történelemben

A PTE BTK Történettudományi Intézete, a Történészcéh Egyesület és a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesületek által szervezett a Hétköznapok a történelemben témakörhöz kapcsolódó előadások és programok első ízben kapcsolódnak a Kutatók Éjszakája országos eseménysorozathoz, amely 2012. szeptember 28-án kerül megrendezésre. Az érdeklődőket 17:00 órától íjász-bemutató és középkori párviadal köszönti, ezzel párhuzamosan betekintést nyerhetnek a középkori ételek elkészítésének fortélyaiba.

Ha időben regisztrálnak (2012. szeptember 18-tól a http://www.kutatokejszakaja.hu/2012/programok/ menüpont alatt) 19:45–20:30 óra között meg is kóstolhatják a különleges, korhű fogásokat. 18:30-kor kezdődnek az életmód- és mentalitástörténeti előadások, melyek először a magyar reneszánsz királyi udvarba kalauzolnak el, ezt követően a hódoltságkori háziasszony konyhája és étkezőasztala, majd a 19–20. századi polgári lakáskultúra tárul elénk, végül pedig a ma divatos retró világával ismerkedhetünk meg. És hogy ne maradjunk audiovizuális élmények nélkül 21:45-től interaktív filmvetítés kezdődik olyan filmrészletek vetítésével, melyek nagy hatást gyakoroltak a nézőkre, ugyanakkor valóságtartalmuk megkérdőjelezhető.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Helyszín: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2.
 
Időpont: 2012. szeptember 28. 17:00–23:30 
Kapcsolattartó: Dr. Bótor Tímea, timea.botor@gmail.com

A programra a Történészcéh Egyesület, a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, valamint a Történettudományi Intézet szervezésében kerül sor. 


2012. szeptember 10., hétfő

A Magyar Történelmi Társulat 2012. évi vándorgyűlése

A Magyar Történelmi Társulat 2012. évi vándorgyűlése
(Nyilvános tudományos konferencia)
2012. szeptember 21–22.
Helye: PTE BTK Szociológia Tanszék
konferenciatermei
Zsolnay Kulturális Negyed
Pécs, Major u. 21. H épület


2012. szeptember 21. (péntek)
A magyarországi történetírás nemzetközi összehasonlításban
(001 sz. földszinti konferenciaterem)
 
11.00 – 11.20  
Fischer Ferenc, az MTA doktora, dékán, PTE Bölcsészettudományi Kar: Köszöntő
Orosz István, az MTA rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke: Megnyitó Elnököl: Vonyó József, PhD, c. egyetemi tanár, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának elnöke (Pécs)
 
11.20 – 12.05 
Ormos Mária, az MTA rendes tagja, professor emerita, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék (Pécs): Lehet-e magyar történelmet írni egyetemes történet nélkül?
 
12.05 – 12.50
Gyáni Gábor, az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (Budapest): A posztmodern és a magyarországi történetírás
 
12.50 – 14.20 Ebédszünet
 
14.20 – 15.05
Kövér György, az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék (Budapest): A magyarországi gazdaságtörténet-írás a nemzetközi trendek tükrében
 
15.05 – 15.50
Pók Attila, kandidátus, tud. főmunkatárs, igazgatói megbízott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (Budapest): Eszmetörténeti kutatások a nemzetközi és hazai történettudományban
 
15.50 – 16.05  Szünet
 
16.05 – 16.50
Frank Tibor, az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK Amerikanisztikai Tanszék (Budapest): Az angol és amerikai szakirodalom a magyarországi történetírásról
 
16.50 – 18.00 Pódiumvita az előadók részvételével
Moderátor: Gyarmati György, kandidátus, egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori
Történeti Tanszék (Pécs)2012. szeptember 22. (szombat)
Fiatal dél-dunántúli történészek előadásai
1. szekció
(001 sz. földszinti konferenciaterem)
Elnököl: Várady Zoltán, kandidátus, igazgató, Tolna Megyei Levéltár, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának vezetőségi tagja (Szekszárd)
 
9.00 – 9.25
Szeberényi Gábor, könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár, Történeti Gyűjtemények Osztálya (Pécs): Szlavónia megszervezése és a „szabad magyar prediálisok”
 
9.25 – 9.50
Fedeles Tamás, PhD, egyetemi docens, PTE BTK Középkori és Koraújkori  Történeti Tanszék (Pécs): Ördögi sugallattól vezérelve. (Egy 15. századi gyilkosság nyomában)
 
9.50 – 10.15
Végh Ferenc, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Középkori és Koraújkori  Történeti Tanszék (Pécs): Négy ország határvidékén. A Muraköz a 17. században
 
10.15 – 10.30  Szünet
 
10.30 – 10.55
Varga Szabolcs, PhD, főiskolai docens, Pécsi Hittudományi Főiskola Egyháztörténelem Tanszék (Pécs): Horvát báni beiktatások és jelvények a kora újkorban
 
10.55 – 11.20
Kovács Adrienn, levéltáros, PTE Egyetemi Levéltár (Pécs): Vallásfelekezetek a 18. századi Fejér megyében
 
11.20 – 11.45
Gőzsy Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Újkortörténeti Tanszék (Pécs): A lokális egyházi szervezet mint stabilizációs eszköz az 1730-as években. III. Károly egyház-finanszírozási programjának megvalósítása
 
11.45 – 12.15 Vita
 

2. szekció (301. sz. III. emeleti konferenciaterem)
Elnököl: Kaposi Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának alelnöke
 
9.00 – 9.25
Huszár Mihály,  történész-muzeológus, Marcali Helytörténeti Múzeum (Marcali): A politikai száműzöttek Szibériában 1885-86-ban. George Kennan amerikai utazó naplója
 
9.25 – 9.50
Somodi Imre, tudományos segédmunkatárs, PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola (Pécs): Sztrájkok a pécsi Pius Gimnázium építkezésén 1913-ban
 
9.50 – 10.15
Dévényi Anna, egyetemi tanársegéd, PTE BTK, Modernkori Történeti Tanszék (Pécs): A nemzetnevelési koncepció érvényesülése Hóman Bálint oktatáspolitikájában
 
10.15 – 10.30  Szünet
 
10.30 – 10.55
Kindl Melinda, PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs): Fejezetek az olasz-magyar diplomáciai kapcsolatok történetéből (1943-45)
 
10.55 – 11.20
Kovács Kristóf, PhD-hallgató PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs): „Jobb ma egy karikatúra, mint holnap egy diktatúra” – A „Ludas Matyi” metamorfózisa Magyarország szovjetizációjának időszakában (1945–1950) 

11.20 – 11.45
Boros Gábor, PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs): „Forradalmi művészet” A Black Panther Party kulturális tevékenysége
 
11.45 – 12.15 Vita
 
12.30 – 13.00 Plenáris ülés (001 sz. földszinti konferenciaterem)
Várady Zoltán és Kaposi Zoltán
Beszámoló a szekciók tudományos eredményeiről
Orosz István, az MTA rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke
Zárszó