2011. szeptember 28., szerda

Ókori Történeti Földrajz Konferencia

ÓKORI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ KONFERENCIA
2011. szeptember 29.
PTE BTK Ókortörténeti Tanszék


Program
10:00-10:15 Megnyitó (Fischer Ferenc, a PTE BTK dékánja)

MEZOPOTÁMIA (délelőtti levezető elnök: Csabai Zoltán)
10:15-10:35 Csabai Zoltán (PTE): Utcanevek Babilónia városaiban
10:35-10:55 Pálfi Zoltán (ELTE): „Hol volt, hol nem volt..." - Purušhattum a mezopotámiai valós és mitikus térben
10:55-11:15 Vér Ádám (ELTE): Módszertani kihívások az újasszír kori Zagrosz-hegység történeti földrajzában

Vita, hozzászólások, 11:15-11:30
Kávészünet, 11:30-11:45

EGYIPTOM
11:45-12:05 Kóthay Katalin (Szépművészeti Múzeum / ME): Tér, társadalom és hatalom az egyiptomi Középbirodalom idején
12:05-12:25 Liptay Éva (Szépművészeti Múzeum): Az ókori egyiptomi koporsó mint szent tér
12:25-12:45 Németh Borbála: Tér és idő a thébai nekropoliszban

Vita, hozzászólások, 12:45-13:00
Ebédszünet, 13:00-14:00

ANATÓLIA
14:00-14:20 Simon Zsolt (MTA Nyelvtudományi Intézet): Kária és Karkiša? Egy hettita-kori régió lokalizálásáról
14:20-14:40 Stipich Béla (ELTE): Zulabi - egy ismeretlen nagyhatalom Szíriában a késői bronzkorban?
14:40-15:00 Buhály Attila (NyF): Megjegyzések az urartui vallási topográfiához


BELSŐ-ÁZSIA (délutáni levezető elnök: Grüll Tibor)
15:00-15:20 Fekete Mária (PTE) - Szabó Géza: Regöly: útban Belső-Ázsia és Etruria között

15:20-15:40 Szabó Pál (SZTE): Hol is van Szkítia? Egy földrajzi fogalom történeti topográfiai változásai

Vita, hozzászólások, 15:40-16:00 (Közben is lehet sütizni-kávézni!)

KLASSZIKUS ANTIKVITÁS
16:00-16:20 Gaganetz Peter (PPKE): Egy kevéssé ismert forrás pannoniai adatai
16:20-16:40 Takács Levente (DE): A táj és a tájelemek szerepe a római földmérők írásaiban
16:40-17:00 Juhász Lajos (ELTE): A római „provinciaperszonifikációk" és a földrajz kapcsolata

Vita, hozzászólások, 17:00-17:20 (Közben is lehet sütizni-kávézni!)

IMAGINÁRIUS TEREK
17:20-17:40 Schiller Vera: Mitikus helyek valóságossá válása
17:40-18:00 Grüll Tibor (PTE): Hellenisztikus zsidó világtérkép a Jubileumok könyvében
18:00-18:20 Jakab Attila (ELTE): „Ego Zenovius votum posuit". Elképzelt ókeresztény történelem és imaginárius térfoglalás a román történetírásban

Vita, hozzászólások, 18:20-18:35
Zárszó, 18:35-18:45 (levezető elnök)

2011. szeptember 24., szombat

Trianon és Magyarország

A Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék minden érdeklődőt szeretettel vár


Zeidler Miklós 
Trianon és Magyarország 
című előadására 


Időpont: 2011. szeptember 28. (szerda), 12 óra 
Helyszín: Ró 207-es terem.